Įstaigos pavadinimas Kauno choreografijos mokykla
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Darbo vieta V.Krėvės pr. 50, Kaunas
Reikalavimai
 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip 3 metų pedagoginio darbo patirtį;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą (mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo, nustatytais teisės aktais, reikalavimus);
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą
 • būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Konstitucija, darbo kodeksu, darbo apmokėjimo įstatymais, švietimo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais teisės aktais susijusiais su pavestų funkcijų vykdymu;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir saugojimą;
 • išmanyti mokyklos struktūrą, darbo organizavimo principus, mokyklos nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti, teikti konsultacijas;
 • gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis (MS Office paketo programomis, naudotis elektroniniu paštu, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis ir duomenų registru, DVS „Personalo“ moduliu, elektroniniu dienynu „VERITUS“, Zoom, komunikacine biuro įranga);
 • išmanyti ir laikytis: darbų saugos instrukcijų dirbant su kompiuteriu ir kopijavimo aparatu, darbo ir sveikatos saugos, gaisrinės ir civilinės saugos, elektrosaugos taisyklių, valstybinės kalbos vartojimo reikalavimų.
Funkcijos
 • sudaro pedagoginių darbuotojų tarifikacijas, darbo grafikus, pareigybių aprašymus, etatų sąrašus, pamokų paskirstymą ir kitą jų darbinę veiklą reglamentuojančią dokumentaciją.
 • vykdo pedagoginių darbuotojų veiklos vertinimą, analizę ir teikia šios srities ataskaitas;
 • administruoja DVS „Kontora“ personalo modulį ir kontroliuoja jo pildymą bei aktualios informacijos pateikimą;
 • administruoja pedagogų registrą, teikia statistines ataskaitas.
 • teikia informaciją  SODRA‘i  (pranešimai dėl nemokamų atostogų, dėl nedarbingumo laikotarpių ir kt…).
 • vykdo pedagoginių darbuotojų atestacijos ir  mokyklos baigimo pažymėjimų blankų apskaitą.
 • sudaro pamokų, egzaminų, iskaitų bei papildomų repeticijų tvarkaraščius;
 • administruoja elektroninį dienyną „VERITUS“ ir kontroliuoja jo pildymą bei aktualios informacijos pateikimą;
 • pagal kompetenciją rengia mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus ir teikia juos tvirtinti mokyklos direktoriui;
 • užsako pavežėjimo bilietus ir tvarko jų įsigyjimo dokumentaciją;
 • organizuoja ir koordinuoja akompaniatorių Metodinio veiklą veiklą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja mokyklos direktoriaus įsakymais sudarytose komisijose, darbo grupėse;
 • skatina akompaniatorius atestuotis, kelti kvalifikaciją;
 • teikia mokyklos direktoriui pasiūlymų dėl ugdymo kokybės užtikrinimo ir veiklos gerinimo, akompaniatorių atestacijos, kvalifikacijos tobulinimo;
 • rengia ir teikia mokyklos direktoriui ataskaitas apie ugdymo programų įgyvendinimą;
 • rengia ir nustatyta tvarka teikia švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS) ir suinteresuotosioms institucijoms statistinius duomenis ir informaciją;
 • pagal savo kuruojamą sritį talpina ir atnaujina informaciją mokyklos internetinėje svetainėje;
 • dalyvauja ir vykdo projektinę veiklą mokykloje;
 • planuoja ir organizuoja akompaniatorių kvalifikacijos tobulinimą ir atestaciją;
 • keičiantis direktoriaus pavaduotojui ugdymui, perduoda pagal aktą naujam direktoriaus pavaduotojui ugdymui bylas bei dokumentus;
 • vykdo kitus mokyklos direktoriaus teisėtus nurodymus.
 • Šios funkcijos, pasikeitus įstatymams ar kitiems teisės aktams ir esant būtinybei, gali būti iš dalies keičiamos direktoriaus iniciatyva.
Darbo užmokestis Nuo 600,00 Eur, priklausomai nuo kvalifikacijos
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • prašymas leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 • gyvenimo aprašymas (CV);
 • užpildytą pretendento anketą (patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496).
Dokumentų priėmimo vieta

El. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Dokumentų originalus pateikti konkurso dieną

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai tel. (8 37) 361614, konkurso skelbimą galima rasti mokyklos interneto svetainėje www.sokis.kaunas.lm.lt
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2020-08-03

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.