Įstaigos pavadinimas Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (0,5 etato), dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį
Darbo vieta Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla, Partizanų 68, Kaunas
Reikalavimai
 1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą, ne mažesnį kaip 3 metų vadybinio darbo stažą ugdymo įstaigoje.
 2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.
 3. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
 4. Išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokymo tikslus, uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.
 5. Mokėti bent vieną užsienio kalbą.
 6. Būti pareigingu, darbščiu, iniciatyviu, tolerantišku, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, gebėti dirbti komandoje. Gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus mokyklos bendruomenės narių santykius.
 7. Gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias pagal mokyklos nustatytą tvarką.
 8. Mokėti naudotis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis, kompiuterinėmis programomis.
 9. Gebėti vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės apraše nustatytas funkcijas
Funkcijos
 1. Koordinuoja ir kontroliuoja mokyklos neformaliojo švietimo procesą 1-10 klasėse, vertina ir analizuoja neformaliojo švietimo kokybę.
 2. Sudaro ir koreguoja 1-10 klasių formaliojo ir neformaliojo švietimo pamokų tvarkaraštį, mokyklos salių užimtumo grafikus.
 3. Koordinuoja ir kontroliuoja mokytojų pamokų pavadavimą.
 4. Administruoja mokyklos elektroninį dienyną.
 5. Dalyvauja mokyklos veiklos plano, ugdymo plano, ugdymo programų rengime bei įgyvendinime.
 6. Koordinuoja Vaiko gerovės komisijos darbą.
 7. Kontroliuoja 1-8, 10 klasių mokinių mokyklinės uniformos dėvėjimą, užsakymą, teikia informaciją mokinių tėvams.
 8. Vadovauja mokinių savivaldai.
 9. Kuruoja bibliotekos darbą.
 10. Kuruoja mokyklos sielovadą.
 11. Vykdo 1-10 kl. mokinių priėmimą, klasių komplektavimą.
 12. Organizuoja ir kuruoja mokyklos renginius bei kitą kultūrinę bendruomeninę veiklą.
 13. Inicijuoja ir koordinuoja mokyklos projektinę veiklą.
 14. Bendradarbiauja su mokiniais, jų tėvais, mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais.
 15. Koordinuoja mokyklos veiklos sklaidą ir ryšius su vietos bendruomene, kitomis Kauno miesto ir rajono švietimo įstaigomis.
 16. Geba savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir kitus mokyklos direktoriaus pavedimus
Darbo užmokestis

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis 2018 m. rugpjūčio 23 d. Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos l.e.p. direktoriaus įsakymu Nr. V-24 nustatyta tvarka.

Krūvis – 0,5 et.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
 2. Gyvenimo aprašymas (CV).
 3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 4. Užpildyta pretendento anketa (pagal aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496, 1 priedą);
 5. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.
 6. Kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas
 7. Darbo stažą ir vadybinio darbo patirtį ugdymo įstaigoje patvirtinantys dokumentai
Dokumentų priėmimo vieta Pretendentas gali pateikti dokumentus tiesiogiai, elektroniniu paštu [email protected]  arba siųsti registruotu laišku. Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.00 val. mokyklos raštinėje, Partizanų g. 68, Kaunas, 49367.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos direktorė  tel. (8 37) 311 088, [email protected]
Dokumentų priėmimo terminas 

Dokumentai teikiami nuo 2019 metų rugpjūčio 06 d. iki rugpjūčio 26 d. įskaitytinai.

Testas žodžiu (pokalbis). Pretendentai, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuoti asmeniškai.

Konkursas bus vykdomas 2019 m. rugpjūčio 28 d.  Kauno Juozo Urbšio katalikiškoje pagrindinėje mokykloje (Partizanų g. 68, Kaunas) 16.00 val. 119 kab.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.