Įstaigos pavadinimas Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, Pareigybės grupė – II grupė; Pareigybės lygis – A
Darbo vieta

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija

Adresas: V. Čepinskio g. 7, Kaunas

Reikalavimai
 • Turėti ne žemesnįjį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pageidautina inžinerijos, statybos ar vadybos srities mokslų studijų, turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;
 • Turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais įstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais atliekamą darbą ir vykdomas funkcijas, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, norminiais teisės aktais;
 • Žinoti įstaigos veiklos organizavimo specifiką, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, išmanyti teisinius santykius, švietimo įstaigos turto įsigijimą ir valdymą, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą;
 • Žinoti įstaigų pastatų ir visų patalpų bei inventoriaus naudojimo ir priežiūros taisykles, higienos normas ir taisykles, priešgaisrinės saugos taisykles, saugaus darbo taisykles, buhalterinės apskaitos pagrindus;
 • Gebėti vesti medžiagų ir turto apskaitą, įforminti pirkimus, nurašymus ir kitą su materialinėmis vertybėmis, nematerialiniu turtu susijusią apskaitą;
 • Gerai išmanyti darbų saugą, civilinę saugą, priešgaisrinę saugą, viešuosius pirkimus, sanitarijos higienos reikalavimus;
 • Turėti darbų saugos organizatoriaus ir priešgaisrinės saugos ir kitus teisės aktuose numatytus pažymėjimus;
 • Mokėti dirbti MS Word, MS Office, MS Outlook, MS Exel, Microsoft Explorer bei kitomis informacinėmis technologijomis ir programomis, reikalingomis darbui su dokumentacija, dokumentų valdymo sistema (DVS);
 • Gebėti rengti dokumentus pagal dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • Žinoti Valstybinės kalbos tikslingą vartojimą;
 • Gebėti organizuoti aptarnaujančio personalo darbą, jiems vadovauti, teikti duomenis darbo laiko apskaitai.
Funkcijos
 • Organizuoja ir vadovauja jam pavaldaus įstaigos techninio personalo (pagal įstaigos valdymo schemą), paveda atlikti užduotis ir vykdo jų kontrolę, apie atliktus darbus parengia ataskaitas ir jas pateikia įstaigos direktoriui;
 • Užtikrina taupų ir racionalų įstaigos materialaus ir nematerialaus turto, žmogiškųjų ir finansinių išteklių naudojimą;
 • Užtikrina ir nustatyta tvarka veda medžiagų ir turto apskaitą, įformina pirkimus, nurašymą, tvarko kitą su materialinėmis vertybėmis ir nematerialiu turtu susijusią apskaitą;
 • Užtikrina, kad ūkio objektai būtų tinkamai prižiūrimi ir naudojami įstatymų nustatyta tvarka;
 • Užtikrina, kad nustatytu laiku būtų atliktas įstaigos patalpų ir inventoriaus eilinis remontas, tinkamai pasiruošta naujų mokslo metų pradžiai;
 • Organizuoja ir kontroliuoja pastato sezonines apžiūras ir užtikrina šildymo sistemos paruošimą rudens ir žiemos sezonui, apžiūrų metu radus ir nustačius pastatų ir jų konstrukcijų defektus, imasi neatidėliotinų priemonių šiuos defektus šalinti arba organizuoja jų šalinimą;
 • Organizuoja ir kontroliuoja įstaigos aprūpinimą;
 • Organizuoja įstaigos techninio personalo darbą, užtikrina jų profesinį tobulinimą;
 • Kontroliuoja ir vykdo pavaldžių darbuotojų sveikatos ir kitų pasitikrinimų kontrolę;
 • Instruktuoja pavaldžius darbuotojus darbų saugos, priešgaisrinės saugos, civilės saugos klausimais pasirašytinai, tvarko instruktažų apskaitą;
 • Aprūpina darbuotojus reikalingomis darbo ir asmeninės apsaugos priemonėmis, medžiagomis, įrankiais ir kt.;
 • Organizuoja viešuosius darbus;
 • Rengia ir teikia reikalingą informaciją, ataskaitas iš savo darbo srities;
 • Rengia ir organizuoja viešuosius pirkimus, derina perkamų paslaugų, prekių ir darbų sutartis, pildo duomenis centrinėje viešųjų pirkimų tarnybos bazėje;
 • Rengia ir teikia direktoriui su ugdymo aprūpinimu susijusią viešinimui skirtą informaciją apie įstaigą;
 • Rengia atsiskaitymų projektus (pastabas, komentarus, paaiškinimus ir kt.) išorės institucijoms su ugdymo aprūpinimu susijusiais klausimais, rengia ataskaitas išorės institucijoms dėl pastatų eksploatavimo bei ūkio reikalų, rengia priešgaisrinės ir civilinės saugos ataskaitas institucijoms;
 • Dalyvauja ir teikia pasiūlymus įstaigos strateginio plano rengime, metinės veiklos ataskaitos rengime, biudžeto planavime;
 • Rengia techninio personalo darbo ir poilsio grafikus;
 • Dalyvauja ir teikia pasiūlymus planuojant ir skirstant finansinius ir materialinius išteklius.
Darbo užmokestis Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu“, pastoviosios dalies koeficientas – 6,31
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;
 • Gyvenimo aprašymas;
 • Motyvacinis laiškas.
Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentai pateikiami el. pašto adresu: [email protected]

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Kontaktai pasiteiravimui tel. (837) 391421
Dokumentų priėmimo terminas 14 kalendorinių dienų (iki 2017 m. rugpjūčio 18 d. 12.00 val.)

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.