Įstaigos pavadinimas Kauno kartų namai (socialinės globos namai)
Pareigos   Buitinių paslaugų padalinio vadovas (1 etatas, neterminuota darbo sutartis, pageidautina įdarbinimo data 2023-05-03).
Darbo vieta Kauno kartų namai, Sąjungos aikštė 13 A, Kaunas
Reikalavimai
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę;
 • turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių, mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, laikytis demokratinių, savitarpio pagarbos ir pagalbos santykių ir bendravimo normų;
 • žinoti priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos reikalavimus;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, viešųjų pirkimų įstatymą, orientuotis kainų ir prekių rinkoje;
 • mokėti vieną užsienio kalbą.
Funkcijos  
· organizuoja, planuoja ir kontroliuoja įstaigos buitinių paslaugų padalinio darbą ir tinkamą padalinio darbuotojų pareigų vykdymą;

· instruktuoja darbuotojus gaisrinės saugos klausimais, užtikrina, kad visi įstaigos darbuotojai būtų supažindinti su veikmų kilus gaisrui planu, veda periodinius darbuotojų mokymus bei pildo reikiamą dokumentaciją;

· užtikrina priešgaisrinės saugos inventoriaus veiksmingumą ir tvarkingumą;

· vykdo civilinę saugą, rengia ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir su jo įgyvendinimu susijusią dokumentaciją bei supažindina įstaigos darbuotojus;

· rūpinasi, kad visi įrengimai, mechanizmai būtų tvarkingi. Jei reikia, instruktuoja darbuotojus, kaip jais naudotis;

· analizuoja metinius Kauno kartų namų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų poreikius;

· rengia priskirtus vykdyti viešųjų pirkimų dokumentus (rengia paraiškas, sąlygas, technines specifikacijas, sutartį arba sutarties sąlygas, specialiuosius kvalifikacijos reikalavimus ir pan.)  ir vykdo supaprastintų pirkimų procedūras bei teisės aktų nustatyta tvarka talpina viešųjų pirkimų informaciją ir duomenis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) ir Kauno m. savivaldybės VIPIS sistemoje;

· vykdo viešuosius pirkimus, aprūpina reikalingu ilgalaikiu turtu ir mažaverčiu inventoriumi, dezinfekavimo, higienos, skalbimo bei valymo priemonėmis, o taip pat kitomis ūkinėmis priemonėmis;

· vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę savo kompetencijos ribose vadovaudamasis Kauno kartų namų direktoriaus patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu;

· kiekvieną mėnesį laiku pateikia duomenis apie vandens, dujų, šilumos ir elektros sunaudojimo atitinkamoms organizacijoms, kai šių duomenų nėra galimybės pateikti automatizuotu būdu.

· atlieka Kauno kartų namams priklausančių statinių naudojimo priežiūros vykdymą;

· atlieka automobilio vairuotojo funkcijas ir pervežimo darbus;

· pildo kelionės lapus ir laiku atsiskaito už sunaudotą kurą. Šią dokumentaciją kas mėnesį pateikia atsakingam asmeniui;

· atlieka automobilio techninę priežiūrą. Laiku informuoja Kauno kartų namų direktorių dėl automobiliui reikalingų priemonių ir remonto darbų.

· surašo netinkamų naudoti prekių ar medžiagų sąrašus ir teikia juos nurašymui.

· vykdo kitas paraigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir įstaigos direktoriaus nurodymus;

Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą ir vadovavimo darbo patirtį (metais), 1488-1581 eur neatskaičius mokesčių.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • prašymas leisti dalyvauti konkurse;
  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas,išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  • gyvenimo aprašymas;
  • užpildyta pretendento anketa (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą);

  Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą

  https://portalas.vtd.lt

Dokumentų priėmimo vieta
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. 8-37 36 35 46, kontaktinis asmuo vyr. specialistė Neringa Nokšaitė, el.paštas [email protected]
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2023-04-14

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.