Įstaigos pavadinimas Kauno kultūros centras
Pareigos Infrastruktūros koordinatorius(-ė)
Darbo vieta Vytauto pr. 79, Kaunas
Reikalavimai
 • Aukštasis išsilavinimas su magistro ar bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • Darbo patirtis ūkio vadovavimo, vadybos srityje;
 • Privalo gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių reikalavimus bei raštvedybos ir profesinės etikos principus;
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ūkio klausimais ir pagal kompetenciją rengti ataskaitas;
 • Turėti darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Express; Acrobat Reader) ir naršymo internete įgūdžius;
 • Mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu;
 • Savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, įstaigos direktoriaus įsakymais ir jais patvirtintais kitais įstaigos vidaus tvarkos dokumentais;
 • Gebėti dirbti komandoje, mokėti ieškoti problemų sprendimo būdų, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam bei pareigingam;
 • Gebėti savarankiškai planuoti veiklą ir teikti konsultacijas, tvarkyti dokumentus, sisteminti ir kaupti gautą informaciją.
Funkcijos
 • Organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti įstaigos ūkinę veiklą ir energetinį ūkį;
 • Prižiūrėti pastato techninę būklę, laikantis statinių techninės priežiūros bendrųjų reikalavimų;
 • Kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją, teikti ataskaitas apie įstaigos ūkinę veiklą ir energetinį ūkį;
 • Inicijuoti priemonių planus, reikalingus ūkinei veiklai, energetiniam ūkiui ir pastatų techninei priežiūrai;
 • Koordinuoti ir kontroliuoti tiesiogiai pavaldžių darbuotojų darbo užduočių vykdymą;
 • Teikti Vadovui pasiūlymus dėl pagal veiklos sritį pavaldžių įstaigos darbuotojų priėmimo, atleidimo, skatinimo ir drausminių nuobaudų skyrimo;
 • Ruošti ir teikti vadovui tvirtinimui tvarkas, taisykles, aprašus, susijusius su įstaigos darbuotojų sauga, sveikata, priešgaisrine bei civiline sauga;
 • Informuoti įstaigos vadovą apie įvykius, turinčius esminės reikšmės įstaigos veiklai;
 • Dalyvauti įvairių komisijų ir darbo grupių, susijusių su įstaigos ūkine veikla darbe;
 • Analizuoti Centro ūkio veiklą, apibendrinti medžiagą, teikti Vadovui išvadas ir siūlymus Centro veiklos gerinimo klausimais;
 • Prisidėti prie Centro renginių, edukacinių programų įgyvendinimo;
 • Padėti Centrui užtikrinti, kad darbui skirtos patalpos ar kitas Centro turtas būtų tinkamai eksploatuojamas, prižiūrimas ir saugomas, rūpinasi patalpų priežiūra bei jų atnaujinimu;
 • Pagal poreikį sudarinėti sąmatas pastato remonto darbams atlikti;
 • Pagal poreikį rengti ir Vadovui teikti ketvirčio, pusmečio, metinę darbo ataskaitą ir metinį darbo planą bei trijų metų strateginį planą;
 • Atlikti kitas įstatymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas kultūros srityje;
 • Vykdyti kitus vienkartinius Centro Vadovo ar Pavaduotojo įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla;
 • Laikytis darbo drausmės, darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų.
Darbo užmokestis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,7
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Motyvacinis laiškas ir gyvenimo aprašymas
Dokumentų priėmimo vieta El. paštu: [email protected]
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai El. paštu: [email protected], tel. nr: +370 37 320661
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2021 m. liepos 20 d.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.