Įstaigos pavadinimas Kauno kultūros centras
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas(-a) kultūrinei – administracinei veiklai
Darbo vieta Vytauto pr. 79, Kaunas
Reikalavimai

1. Privalo turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, teisės arba meno srities išsilavinimą.

2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo kultūros srityje patirtį ar jam prilygintoje srityje.

3. Turi būti susipažinęs ir savo darbe gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Kultūros centro (toliau- Centro) direktoriaus (-ės) įsakymus, reikalingus funkcijoms vykdyti.

4. Turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymais, kultūros centrų akreditavimo tvarkos nuostatais, LR autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymais, asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymais, Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymais.

5. Turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus.

6. Gerai mokėti bent vieną užsienio (Europos Sąjungos) kalbą.

7. Turėti komandinio darbo įgūdžių, gebėti spręsti problemas, mokėti organizuoti ir planuoti Centro darbą.

8. Išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

9. Mokėti profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją, rengti įstaigos ataskaitas.

10. Turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių, gebėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

11. Turi būti pareigingas, iniciatyvus, darbštus, kūrybiškas, tolerantiškas, komunikabilus, diplomatiškas.

12. Elgesiu ir veikla nepažeisti etikos principų ir taisyklių.

13. Gebėti vykdyti šiame pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Funkcijos

1. Bendradarbiauja su Kultūros ministerija, kitomis kultūros veiklą kuruojančiomis institucijomis įvairiais kultūrinės veiklos klausimais.

2. Analizuoja Centro kultūrinę veiklą, teikia Centro direktoriui (-ei) išvadas ir siūlymus Centro projektinės, kultūrinės plėtros, personalo valdymo ir veiklos gerinimo klausimais.

3. Inicijuoja ir organizuoja Centro kultūrinės veiklos ir investicinių projektų rengimo, jų finansavimo paraiškų rengimą ir įgyvendinimą, atsako už paraiškų parengimo kokybę.

4. Padeda Centro direktoriui (-ei) planuoti strateginės kultūrinės veiklos kryptis.

5. Teikia siūlymus Centro direktoriui (-ei) veiklos plėtojimo ir organizavimo klausimais.

6. Organizuoja Centro veiklos planų, projektų ir programų rengimą bei įgyvendinimą.

7. Organizuoja ir kontroliuoja Centro veiklos programas, priemonių planus, tiesiogiai jam (jai) pavaldžių darbuotojų darbo planus, kitų planinių užduočių vykdymą.

8. Koordinuoja Centro darbo taisyklių, saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą.

9. Dalyvauja įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje.

10. Dalyvauja visų Centro organizuojamų renginių veikloje.

11. Rūpinasi profesionalaus meno sklaida ir populiarinimu.

12. Profesionaliai tvarko dokumentus, sistemina gautą informaciją.

13. Atlieka kitas įstatymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas kultūros srityje.

14. Vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla.

Darbo užmokestis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,1 – 10,60
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  1. Asmens dokumento kopija
  2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija
  3. Gyvenimo aprašymas (CV)
  4. Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas)
Dokumentų priėmimo vieta

per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai + 370 37 320661
Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2021-11-17

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo,  pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima asmuo,  priėmęs sprendimą skelbti konkursą), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo).

*Pretendentų atrankos būdas-testas žodžiu (pokalbis).

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.