Įstaigos pavadinimas Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Pareigos Neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos skyriaus vedėjas
Darbo vieta Uosio g. 7, Kaunas
Reikalavimai
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją, pageidautina surdopedagogo kvalifikaciją (įgijęs išsilavinimą užsienyje privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumentą;
 • ne mažesnį kaip 1 metų pedagoginio darbo stažą;
 • mokėti lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus arba atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 25 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618) reikalavimus;
 • mokėti užsienio kalbą ir lietuvių gestų kalbą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis);
 • žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai
Funkcijos
 • vadovauti Neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos skyriui ir organizuoti jo veiklą, užtikrinti skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų atlikimą;
 • rengti Neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos skyriaus veiklos planą metams, numatyti strateginio vystymo kryptis, dalyvauti centro veiklos įsivertinimo procese, telkti centro bendruomenę švietimo politikos ir ilgalaikių bei trumpalaikių centro veiklos programų įgyvendinimui;
 • organizuoti savo padalinio darbuotojų (pagalbos mokiniui specialistų, surdopedagogų, neformaliojo švietimo mokytojų) darbą;
 • vykdyti pedagoginio darbo priežiūrą, stebėti ne mažiau kaip 2 pedagogų užsiėmimus per savaitę;
 • domėtis surdopedagogikos, metodikos ir vadybos naujovėmis, tobulinti savo kvalifikaciją;
 • rengti metodines rekomendacijas švietimo pagalbos klausimais;
 • rūpintis Centro reklamos ir įvaizdžio kūrimu;
 • organizuoti skyriaus darbuotojų metodinį darbą, jį analizuoti ir apibendrinti;
 • organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius Centro, šalies surdopedagogams, bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams surdopedagogikos, surdopsichologijos klausimais;
 • organizuoti pedagogų kvalifikacijos programų rengimą ir atsakyti už jų įgyvendinimą;
 • kaupti specialiąją surdopedagoginę literatūrą ir metodinę medžiagą, organizuoti specialiosios medžiagos vertimą iš užsienio kalbų;
 • stebėti, analizuoti ir vertinti švietimo pagalbos specialistų (specialiojo pedagogo, surdopedagogų, psichologo) ir neformaliojo švietimo mokytojų darbą ir jo rezultatus;
 • organizuoti klausos sutrikimų turinčių vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir visuomenės švietimą įvairiais klausos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo ir socialinės integracijos klausimais;
 • organizuoti studentų praktikos vykdymą Centre;
 • inicijuoti ir plėsti bendradarbiavimą su šalies ir užsienio klausos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo institucijomis bei organizacijomis;
 • rengti projektus ir dalyvauti projektinėje veikloje;
 • analizuoti mokytojų kvalifikacijos kėlimą, sudaryti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planą, teikti siūlymų jos tobulinimui;
 • vesti pedagogų lankomų kvalifikacijos tobulinimo renginių apskaitą ir organizuoti įgytos patirties sklaidą;
 • nuolat bendradarbiauti su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), konsultuoti juos švietimo pagalbos klausimais;
 • sudaryti surdopedagogų, specialiojo pedagogo, psichologo darbo laiko grafikus, neformaliojo švietimo mokytojų tvarkaraštį ir pildyti Neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • teikti Centro direktoriui įsakymų projektus, susijusius su savo padalinio veikla, pasiūlymus dėl savo padalinio darbuotojų veiklos gerinimo
Darbo užmokestis Priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos 950-1050 Eur (neatskaičius mokesčių)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. Išsilavinimo dokumentai;
 2. Gyvenimo aprašymas;

Darbinantis dar reikia pateikti:

 1. Prašymą;
 2. Paso/asmens kortelės kopiją;
 3. Asmens medicininę knygelę;
 4. Higieninių įgūdžių pažymėjimą;
 5. Pirmosios pagalbos pažymėjimą;
 6. Pažymą apie pedagoginį darbo stažą;
 7. Dokumento apie kvalifikacinę kategoriją kopiją (jei turi)
Dokumentų priėmimo vieta Uosio g. 7, Kaunas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Laimutė Gervinskienė, 8-657 87090
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2017-07-05

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.