Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Atžalėlė“
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1 et.)
Darbo vieta Kauno lopšelis-darželis „Atžalėlė“ K. Donelaičio g. 9A, Kaunas
Reikalavimai
 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip 3 metų pedagoginio darbo patirtį;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą (mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo, nustatytais teisės aktais, reikalavimus);
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą;
 • būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Konstitucija, darbo kodeksu, darbo apmokėjimo įstatymais, švietimo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais teisės aktais susijusiais su pavestų funkcijų vykdymu;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir saugojimą;
 • išmanyti ugdymo įstaigos struktūrą, darbo organizavimo principus, ugdymo įstaigos nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti, teikti konsultacijas;
 • gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis (MS Office paketo programomis, naudotis elektroniniu paštu, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis ir duomenų registru, DVS Kontora programa, IS „Mūsų Darželis“;
 • išmanyti ir laikytis: darbų saugos instrukcijų dirbant su kompiuteriu ir kopijavimo aparatu, darbo ir sveikatos saugos, gaisrinės ir civilinės saugos, elektrosaugos taisyklių, valstybinės kalbos vartojimo reikalavimų.
Funkcijos
 • sudaro pedagoginių darbuotojų tarifikacijas, darbo grafikus, pareigybių aprašymus, etatų sąrašus, veiklų paskirstymą ir kitą jų darbinę veiklą reglamentuojančią dokumentaciją;
 • vykdo pedagoginių darbuotojų veiklos vertinimą, analizę ir teikia šios srities ataskaitas;
 • administruoja pedagogų ir mokinių registrą, teikia statistines ataskaitas;
 • pagal kompetenciją rengia įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus ir teikia juos tvirtinti įstaigos direktoriui;
 • pagal kompetenciją dalyvauja įstaigos direktoriaus įsakymais sudarytose komisijose, darbo grupėse;
 • skatina įstaigos mokytojus atestuotis, kelti kvalifikaciją;
 • teikia įstaigos direktoriui pasiūlymų dėl ugdymo kokybės užtikrinimo ir veiklos gerinimo, kvalifikacijos tobulinimo;
 • rengia ir teikia įstaigos direktoriui ataskaitas apie ugdymo programų įgyvendinimą;
 • rengia ir nustatyta tvarka teikia švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS) ir suinteresuotosioms institucijoms statistinius duomenis ir informaciją;
 • dalyvauja ir vykdo projektinę veiklą ugdymo įstaigoje;
 • keičiantis direktoriaus pavaduotojui ugdymui, perduoda pagal aktą naujam direktoriaus pavaduotojui ugdymui bylas bei dokumentus;
 • vykdo kitus įstaigos direktoriaus teisėtus nurodymus.
 • Šios funkcijos, pasikeitus įstatymams ar kitiems teisės aktams ir esant būtinybei, gali būti iš dalies keičiamos direktoriaus iniciatyva.
Darbo užmokestis

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu. Taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,2 iki 9,4.

Sudaroma TERMINUOTA darbo sutartis iki 2023 m. gruodžio mėn.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

·     prašymas leisti dalyvauti konkurse;

·     asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

·     išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

·     gyvenimo aprašymas (CV);

·     užpildytą pretendento anketą (patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496).

Dokumentų priėmimo vieta

El. paštu: [email protected]

Dokumentų originalus pateikti konkurso dieną. Iki 12.31.

Atrankos būdas –  pokalbis. Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje pretendentai informuojami telefonu.

 

El. paštu: [email protected]

Dokumentų originalus pateikti konkurso dieną. Iki 12.31.

Atrankos būdas –  pokalbis. Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje pretendentai informuojami telefonu.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai tel. (8 37) 209587
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2021 m. gruodžio 31 d.

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.