Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis ,,Žara“
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas ugdymui-1 etatas
Darbo vieta Ašigalio g.-13 , Kaunas
Reikalavimai

*turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

*turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

*turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovavimo patirtį;

*mokėti puikiai naudotis informacinėmis technologijomis (MS Office paketo programomis, Microsoft Excel programa, „Mūsų darželis“ programa, naudotis elektroniniu paštu, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis ir duomenų registru);

*mokėti puikiai naudotis informacinėmis technologijomis (MS Office paketo programomis, Microsoft Excel programa, „Mūsų darželis“ programa, naudotis elektroniniu paštu, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis ir duomenų registru);

*gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti, teikti konsultacijas;

*gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti, teikti konsultacijas;

*gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti, teikti konsultacijas;

*gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti, teikti konsultacijas;

*gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

*gerai mokėti lietuvių kalbą (mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo, nustatytais teisės aktais, reikalavimus);

*mokėti bent vieną  užsienio kalbą;

*būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Konstitucija, darbo kodeksu, asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais švietimo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais susijusiais su pavestų funkcijų vykdymu;

*išmanyti ikimokyklinio ugdymo mokyklos struktūrą, darbo organizavimo principus, darželio nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ikimokyklinio ugdymo programas;

*būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžiama LR švietimo įstatyme.

Funkcijos

*organizuoja pedagoginio personalo darbą ,užtikrinantį kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įgyvendinimą darželyje;

*organizuoja ugdymo programų rengimą, įgyvendinimą, vertinimą ir atnaujinimą;

*koordinuoja ugdomojo proceso planavimą, organizavimą ir vertinimą;

*vykdo pedagoginių darbuotojų veiklos priežiūrą, vertinimą, analizę ir teikia šios srities ataskaitas;

*teikia metodinę pagalbą pedagogams ir inicijuoja profesinės kvalifikacijos tobulinimą;

*bendrauja su ugdytinių tėvais, organizuoja švietėjišką ir informacinę veiklą;

*diegia ugdymo naujoves, skleidžia ugdymo pasiekimų informaciją darželyje, internetinėje svetainėje, informaciniuose leidiniuose;

*užmezga ryšius  su socialiniais partneriais ar kitomis švietimo įstaigomis, siekiant ugdymosi kokybės plėtros;

*koordinuoja darbo ir metodinių grupių veiklą;

*administruoja pedagogų registrą, informacinę priemonę „Mūsų darželis“, kontroliuoja jos pildymą bei aktualios informacijos pateikimą;

*sudaro pedagoginių darbuotojų darbo grafikus, pareigybių aprašymus, organizuoja pedagoginio personalo darbą;

*vykdo direktoriaus funkcijas jo atostogų, komandiruotės ar nedarbingumo metu.

Darbo užmokestis Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į įgytą išsilavinimą (koef. nuo 10.44 iki 10.48)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti

·         prašymas leisti dalyvauti konkurse;

·         išsilavinimą,  asmens tapatybę ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;

·         gyvenimo aprašymas (CV);

·         ugdymo samprata (aprašymas ne daugiau kaip puslapio apimties).

Visi dokumentai privalo būti pateikti (kopijos). Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

Dokumentų priėmimo vieta el. paštas  [email protected]
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. (8 37) 38 67 23
Dokumentų priėmimo terminas

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų įskaitant konkurso paskelbimo dieną. Dokumento paskelbimo data 2021 m. vasario 8 d.

Pretendentų atrankos būdas –  pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis;

Atranka planuojama 2021 m.  vasario 24 d.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje, tik  atrinkti pretendentai, informuojami asmeniškai telefonu.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.