Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas (-a) ugdymui
Darbo vieta Kauno Lopšelis-darželis „Boružėlė“
Reikalavimai Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
 • Turėti edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, mokytojo profesinę kvalifikaciją;
 • Turėti ne mažesnį kaip trejų metų pedagoginio darbo stažą;
 • Atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus;
 • Išmanyti ikimokyklinės įstaigos veiklos organizavimą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokyklos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybos taisykles;
 • Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
 • Mokėti puikiai naudotis informacinėmis technologijomis;
 • Gebėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją
Funkcijos
 • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja pedagoginio personalo darbą, vykdo pedagoginės veiklos priežiūrą, koordinuoja įstaigos veiklos vertinimą ir įsivertinimą;
 • Organizuoja, ugdymo programų rengimą, įgyvendinimą, vertinimą ir atnaujinimą;
 • Koordinuoja vaiko gerovės  komisijos veiklą;
 • Analizuoja vaikų ugdymo(si) pasiekimus ir pažangą, jų atitikimą brandos rodikliams;
 • Teikia metodinę pagalbą pedagogams, analizuoja ugdomąją veiklą reglamentuojančius dokumentus, kontroliuoja jų vykdymą, rengia statistinių duomenų ataskaitas;
 • Inicijuoja naujų ugdymo (si) technologijų ir strategijų diegimą;
 • Skatina pedagogus tobulinti  profesinę kompetenciją;
 • Bendradarbiauja su pedagogais, tėvais ir kitais bendruomenės nariais, koordinuoja darbo grupių veiklą, organizuoja tėvų švietimą;
 • Atsako už ugdytinių, pedagogų ir įstaigos veiklos duomenų banko tvarkymą;
 • Sudaro pedagogų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo grafikus;
 • Supažindina pedagogus su pareigybių aprašymais, rūpinasi naujai priimtų pedagogų adaptacija;
 • Vykdo kitus Lopšelio-darželio direktoriaus teisėtai jam pavestus būtinus darbus, deleguotas vadybines funkcijas susijusias su direktoriaus pavaduotojo ugdymui veikla;
 • Pavaduoja direktorių jo atostogų, komandiruotės ar ligos metu
Darbo užmokestis Pagal LR Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą, 2017 m. sausio 17 d., Nr. XIII-198
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas privalo pateikti:
 • Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • Gyvenimo aprašymą (CV);
 • Užpildytą pretendento anketą;
 •  Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas
Dokumentų priėmimo vieta Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą bei adresu Bitininkų g. 21, LT-46382 Kaunas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Birutė Jonaitienė, direktorė, tel. (8 37) 420 165
Dokumentų priėmimo terminas

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos departamento informacinę sistemą. Skelbimo adresas: http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html#p:2

Taip pat, dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val., adresu: Bitininkų g. 21, LT-46382 Kaunas. 

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2017 m. lapkričio mėn. 21 d. 11.00 val.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.