Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Gandriukas“
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Darbo vieta Kauno lopšelis-darželis „Gandriukas“
Reikalavimai
 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. mokėti dirbti naujomis ryšių, kitomis organizacinės technikos priemonėmis ir centralizuotomis duomenų valdymo sistemomis;
 3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 4. puikiai mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
 5. mokėti bendrauti su kolegomis ir klientais;
 6. būti diplomatiškas, savarankiškas, sąžiningas, komunikabilus, mandagus, veiklus ir greitos orientacijos;
 7. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams turi žinoti ir išmanyti:
  • įstaigos veiklos sritį bei specializaciją;
  • puikiai išmanyti lietuvių kalbos kultūros ir raštvedybos reikalavimus;
  • lopšelio – darželio pastato ir jame esančių visų patalpų bei inventoriaus naudojimo ir priežiūros taisykles;
  • pastatų, statinių, patalpų eksploatavimo, priežiūros, remonto ir profilaktikos atlikimo tvarką;
  • higienos normas ir taisykles;
  • sąmatų sudarymo, tvirtinimo ir įgyvendinimo būdus;
  • ūkinių ir finansinių sutarčių sudarymo tvarką ir vykdymą;
  • medžiagų sunaudojimo bei nurašymo normas ir tvarką;
  • viešųjų pirkimų įstatymą ir viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarką;
  • . gaisrinės, elektros darbo saugos ir higienos reikalavimus;
  • . administracinį-ūkinį darbą reglamentuojančius dokumentus;
  • . savo veiklos planavimą bei organizavimą;
  • . darbą komandoje;
  • . informacijos kaupimą, sisteminimą, apibendrinimą, išvadų ir atskaitų rengimo tvarkas ir terminus;
  • . dalykinio bendravimo etiką;
  • . konsultavimo pagrindus.
 8. Privalumai:
  • geri informacinių technologijų naudojimosi įgūdžiai (Microsoft Office: Word, Excel programomis, interneto naršyklėmis, centralizuotomis duomenų valdymo sistemomis);
  • geri dokumentų valdymo bei archyvavimo įgūdžiai;
  • vairuotojo pažymėjimas ir galimybė naudotis nuosavu transportu;
  • žinios apie įstaigos vykdomos veiklos darbo ypatumus;
  • žinios apie vaikų maitinimo organizavimą ikimokyklinėje įstaigoje;
  • išsilavinimas finansinėje arba statybinėje srityje;
  • kiti privalumai nurodomi pretendento nuožiūra.
Funkcijos

1.      Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams yra tiesiogiai pavaldus įstaigos direktoriui.

2.      Nepriekaištingai vykdo savo pareigas ir pavestus įpareigojimus.

3.      Užtikrina, kad darbai būtų atliekami savalaikiai, organizuotai ir racionaliai.

4.      Rengia ir įformina dokumentus pagal dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles.

5.      Organizuoja ir vadovauja aptarnaujančio personalo darbuotojų darbui, paskirsto darbuojamas darbus pagal patvirtintus pareigybių aprašymus, užtikrina, kad ūkio objektai būtų tinkamai prižiūrimi ir naudojami, kad lopšelio – darželio ūkis funkcionuotų normaliai, nesukeldamas lopšelio – darželio veiklos sutrikimų.

6.      Vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto funkcijas.

7.      Neleidžia dirbti darbuotojams neišklausiusiems instruktažo darbo vietoje ir atitinkamai instruktažo neįforminus.

8.      Organizuoja ir vykdo pirminį, periodinį, papildomą instruktavimą darbo vietoje pagal įmonėje parengtas darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, saugaus darbo atlikimo taisykles, darbo priemonių techninius dokumentus ir kitus dokumentus, kuriuose pateikiama darbuotojui būtina informacija, kad galėtų saugiai dirbti konkrečioje darbo vietoje.

9.       Savo kompetencijos ribose sprendžia saugos darbe klausimus.

10.  Informuoja darbuotojus ir juos konsultuoja visais darbuotojų saugos ir sveikatos būklės ir jos gerinimo planavimo, priemonių organizavimo, jų įgyvendinimo ir kontrolės klausimais.

11.  Sudaro  sveikatos tikrinimo grafiką, vykdo jo įgyvendinimo kontrolę.

12.  Vykdo įstaigos darbo vietų profesinės rizikos vertinimo tyrimą ir nustato rizikos šalinimo ar mažinimo planų sudarymą ir jų įgyvendinimą.

13.  Vykdo įstaigos darbuotojų darbų saugos ir sveikatos žinių patikrinimą.

14.  Planuoja, organizuoja bei kontroliuoja aptarnaujančio personalo darbą.

15.  Sudaro aptarnaujančio personalo darbuotojų darbo laiko grafikus.

16.  Pildo įstaigos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

17.  Vykdo įstaigos teritorijos ir  įrenginių priežiūros ir saugos kontrolę.

18.  Organizuoja pastatų ir jų konstrukcijų sezonines bei neeilines apžiūras bei rastų defektų pašalinimą.

19.  Užtikrina, kad būtų laiku atliktas lopšelio – darželio patalpų ir inventoriaus eilinis remontas, kad būtų tinkamai pasiruošta naujųjų mokslo metų pradžiai.

20.  Užtikrina įstaigos  šildymo sistemos paruošimą rudens ir žiemos sezonui.

21.  Vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas, teikia ataskaitas  apie įvykdytus pirkimus.

22.  Organizuoja lopšelio – darželio aprūpinimą ūkiniu inventoriumi, higienos ir kitomis prekėmis.

23.  Užtikrina įstaigos higieninę būklę.

24.  Atlieka lopšelio – darželio apšvietimo, šildymo, vėdinimo, kanalizacijos, gaisrinės apsaugos, vandentiekio, lopšelio – darželio pastatų apsaugos ir kitų įstaigoje esančių sistemų būklės tikrinimus, skubių gedimų šalinimų organizavimą.

25.  Vykdo turto inventorizavimą, užtikrina jo racionalų panaudojimą ir tinkamą eksploataciją.

26.  Tvarko prekių – materialinių vertybių apskaitą. Rengia ir teikia lopšelio-darželio direktoriui tvirtinimui materialinių vertybių apskaitos, perdavimo eksploatavimui ir nurašymo tvarką. Nustatyta tvarka rengia ir teikia sunaudotų medžiagų  lopšelio – darželio veikloje nurašymo aktus, ataskaitas apie jų kitimą bei likučius. Nuolat tikrina, kad medžiagų, prekių, gaminių likučiai atitiktų nurodytiems likučiams buhalterijos dokumentuose.

27.  Organizuoja ir užtikrina lopšelio – darželio virtuvės ir maisto sandėlio veiklą, aprūpinimą maisto produktais, virtuvės ir maisto sandėlio darbo kontrolę.

28.  Organizuoja ir kontroliuoja termometrų, manometrų, svarstyklių  metrologines  patikras.

29.   Rengia pagal poreikį statistines ataskaitas.

30.  Bendradarbiauja su ryšių, elektros, vandens tiekimo bei kitomis komunalines paslaugas teikiančiomis įmonėmis.

31.  Veda vandens, šilumos skaitiklių parodymus.

32.  Įgyvendina gaisrinės saugos reikalavimus įstaigoje, organizuoja ir vykdo įvadinį, periodinį, papildomą instruktavimą darbo vietoje pagal įstaigoje parengtas gaisrinės saugos instrukcijas. Vykdo įstaigos darbuotojų gaisrinės saugos žinių patikrinimą.

33.  Atlieka kitas lopšelio – darželio direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.

34.  Racionaliai ir optimaliai planuoja darbo laiką.

35.  Saugo bei taupiai naudoja įstaigos materialinį turtą.

36.  Laikosi darbo tvarkos taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos norminių aktų reikalavimų.

Darbo užmokestis Darbo užmokestis nuo 713  iki 921 euro neatskaičius mokesčių, pagal turimą profesinio darbo patirtį, su galimybe didėti atsižvelgiant į darbo rezultatus
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • užpildytą pretendento anketą (patvirtinta 2017-06-21 Vyriausybės nutarimu Nr. 496);
 • privalumų sąrašą, nurodydamas savo dalykines savybes ir įgūdžius.
Dokumentų priėmimo vieta dokumentus teikti tik elektroniniu paštu, adresu: [email protected]
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai direktorė Loreta Aurelija Saulevičienė, telefonas –  837386599.
Dokumentų priėmimo terminas iki 2018 m. spalio 10 d.

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.