Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1,0 etatas)
Darbo vieta Kauno lopšelis-darželis „Gintarėlis“, Baltijos g. 28, Kaunas
Reikalavimai
Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą.

Turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą arba magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą.

Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus.

Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų matmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis – turėti geras kompiuterinio raštingumo žinias ir įgūdžius.

Mokėti naudotis DVS, STRAPIS, CVP informacinėmis sistemomis.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: išmanyti švietimo įstaigos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, įstaigos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą. Būti pareigingu, darbščiu, iniciatyviu, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu. Gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Funkcijos Koordinuoti el. dienyną ,,Mūsų darželis“, teikti ŠVIS ataskaitas, vykdyti „Pedagogų“ ir „Mokinių“ registrus.

Rengti pedagogų darbo grafikus bei jų papildymus.

Kontroliuoti ir vykdyti vaikų lankomumo apskaitą.

Organizuoti ir koordinuoti ugdymo planų, programų, projektų rengimą ir vykdymą, gerosios patirties sklaidą.

Stebėti, analizuoti ir vertinti ugdymo procesą, ugdymo kokybės rezultatus, pokyčius, su jais supažindinti įstaigos bendruomenę.

Organizuoti apklausas ir tyrimus veiklos tobulinimo klausimais.

Kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ugdymo klausimais.

Vykdyti mokytojų veiklos priežiūrą.

Dalyvauti komisijų ir darbo grupių, kurių nariu paskirtas, darbe, rengti komisijų išvadas.

Teikti metodinę profesinę pagalbą mokytojams, skatinti mokytojus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui.

Organizuoti bendradarbiavimą su kitomis švietimo įstaigomis, socialiniais partneriais.

Atlikti edukacinių aplinkų, pedagoginių sąlygų gerinimo analizę, planuoti, organizuoti reikalingų priemonių įsigijimą.

Planuoti lopšelio-darželio aprūpinimą ugdymo priemonėmis.

Rengti vidinių dokumentų: įsakymų, raštų, pranešimų projektus.

Rengti bylas pagal dokumentacijos planą ir jas perduoti į įstaigos archyvą.

Vykdyti kitas įstaigos direktoriaus nustatytas funkcijas.

Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 14,44–14,49.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė).

  Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

  Santuokos liudijimas (jei diplomas išduotas kita pavarde).

  Gyvenimo aprašymas, parengtas „Europass CV“ formatu.

  Pažyma apie darbo stažą.

  Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.

  Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

  Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje tik atrinkti pretendentai informuojami elektroniniu paštu.

Dokumentų priėmimo vieta Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai (8:00-16:00), siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu [email protected]

Dokumentų originalus pateikti konkurso dieną.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai tel. 8 37 377575, el paštas: [email protected]
Dokumentų priėmimo terminas Dokumentų priėmimo terminas 2023-05-12

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.