Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Spindulys“
Pareigos Priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo mokytojas (terminuota darbo sutartis)
Darbo vieta Kauno lopšelis – darželis „Spindulys“
Reikalavimai Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus, privalo būti įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir baigęs mokomąjį dalyką/sritį atitinkančias programas; žinoti ir vadovautis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 38-1804), Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr.I-983 (Žin.,1995, Nr.60-1501) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais reglamentuojančiais pedagoginę veiklą, ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, Lietuvos higienos galiojančia norma; mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; gerai mokėti lietuvių kalbą, turi būti  pasitikrinęs sveikatą asmuo; mokėti savarankiškai organizuoti savo darbą
Funkcijos Šias pareigas einantis asmuo užtikrina savo darbo kokybę; planuoja, organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą grupėje, atsižvelgia į individualius vaikų ugdymosi poreikius ir amžių, įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos tikslus; saugo ir stiprina vaikų sveikatą, garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, sporto, muzikos salėse ir kitose įstaigos erdvėse, lauko, žaidimų aikštelėse ir kt. derina tarpusavyje vaikų ugdymą, priežiūrą, globą; bendradarbiauja su šeima, skatina tėvus (globėjus) dalyvauti grupės, įstaigos veikloje, derinti šeimos ir įstaigos interesus, didina vaiko kokybiško ugdymo(-si) galimybes; bendradarbiauja su kitais grupėje, įstaigoje dirbančiais specialistais (logopedu, meninio ugdymo pedagogu, ir kt.) vaikų ugdymo klausimais; sistemingai stebi, vertina vaiko gebėjimus, kompetencijas, įvairiais būdais fiksuoja vaiko pasiekimus, apie vaiko pažangą ar problemas aptariama su tėvais ir kitais darbuotojais; daro išvadas apie kiekvieno vaiko patirties kaupimo ypatumus, prireikus inicijuoja individualių ugdymo(si) programų rengimą dalyvauja jas rengiant; informuoja įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas, pastebėtą ar įtariamą  smurtą, prievartos, seksualinio išnaudojimo apraiškas, vaiko teisių pažeidimą; priima vaiką į grupę ir išleidžia į namus tik su tėvais (globėjais), kitais suaugusiais asmenimis, turinčiais raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą; laiku pildo dokumentaciją; dalyvauja bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, darbo grupių veikloje, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos rengime, vidaus audito vykdyme ir kt.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu 2017 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. XIII-198, Vilnius.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • CV;
 • Prašymas;
 • Asmens dokumentai;
 • Išsilavinimą įrodantys dokumentai
 • Pageidautini sveikatos dokumentai ( Sveikatos pažymėjimas, knygelė);
 • Pažymą apie neteistumą iš informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos.
Dokumentų priėmimo vieta

Adresas: Sukilėlių per. 71, Kaunas

El. paštas: [email protected]

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Direktorės tel. nr. +37060310425
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2019 m. spalio 25  d.

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.