Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – 1 etatas
Darbo vieta

S. Žukausko g. 17, Kaunas

Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“

Reikalavimai
 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo patirtį;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
 • mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų);
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 • išmanyti ikimokyklinio ugdymo mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, ikimokyklinio ugdymo mokyklos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktai;
 • išmanyti darbų saugą, priešgaisrinę apsaugą, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, gebėti juos taikyti praktiškai;
 • būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
Funkcijos
 • organizuoja pedagoginio personalo darbą;
 • vykdo pedagoginės veiklos priežiūrą;
 • koordinuoja įstaigos veiklos vertinimą ir įsivertinimą;
 • planuoja ugdymo proceso veiklą;
 • organizuoja, ugdymo programų rengimą, įgyvendinimą, vertinimą ir atnaujinimą;
 • analizuoja vaikų ugdymo(si) pasiekimus ir pažangą, jų atitikimą brandos rodikliams;
 • organizuoja specialiojo ugdymo pagalbą vaikams;
 • teikia metodinę pagalbą pedagogams, analizuoja ugdomąją veiklą reglamentuojančius dokumentus, kontroliuoja jų vykdymą;
 • rengia statistinių duomenų ataskaitas ŠVIS;
 • inicijuoja naujų ugdymo(si) technologijų ir strategijų diegimą;
 • skatina pedagogus tobulinti profesinį meistriškumą, kompetenciją, dalykiškai bendrauti ir bendradarbiauti.;
 • siekia kaitos, kartu su kitais bendruomenės nariais puoselėja įstaigos kultūrines tradicijas;
 • bendradarbiauja su pedagogais, tėvais ir kitais bendruomenės nariais;
 • koordinuoja darbo grupių, komandų veiklą;
 • organizuoja tėvų švietimą;
 • atsako už ugdytinių, pedagogų ir įstaigos veiklos duomenų banko tvarkymą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;
 • organizuoja pedagoginės veiklos tyrimus, juos apibendrina, aptaria su įstaigos bendruomene;
 • sudaro pedagogų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo grafikus;
 • vykdo kitus lopšelio-darželio direktoriaus teisėtai jam pavestus būtinus darbus, deleguotas vadybines funkcijas susijusius su direktoriaus pavaduotojo ugdymui veikla;
 • vykdo direktoriaus funkcijas jo atostogų, komandiruotės ar nedarbingumo metu.
Darbo užmokestis Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į įgytą išsilavinimą (koef. nuo 5,76 iki 8,0)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • prašymas leisti dalyvauti konkurse;
 • išsilavinimą ir asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
 • gyvenimo aprašymas (CV);
 • kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijos;
 • rekomendacija (atsiliepimai) iš ankstesnio darbdavio (jeigu tokią turi).
Dokumentų priėmimo vieta Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“  raštinė, el.paštu  [email protected]
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Direktorė (8 37) 386702; mob. 8 610 13101; raštinė (8 37) 386704
Dokumentų priėmimo terminas

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

Informacija apie laisvą darbo vietą skelbiama interneto svetainėje http://www.kaunas.lt/

ir Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ interneto svetainėje https://www.kaunovarpelis.lt/

Pretendentų atrankos būdas –  testas žodžiu (pokalbis);

Atranka planuojama birželio 29 dieną. Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje, tik  atrinkti pretendentai, informuojami telefonu.

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.