Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis ,,Girstutis“
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas(a) ūkiui – darbo krūvis 1 etato.

Darbo sutartis terminuota nuo 2023 balandžio 3 d. iki grįš darbuotojas iš vaiko priežiūros atostogų.

Darbo vieta Kauno lopšelis-darželis „Vilnelė“
Vytenio g. 8, Kaunas
Reikalavimai
1. Pareigybės lygis – A2.

2. Pareigybė reikalinga planuoti, organizuoti ūkinę veiklą, vadovauti nepedagoginiam personalui, rūpintis jam priskirtų materialinių vertybių saugumu ir atnaujinimu, lopšelio-darželio patalpų ir teritorijos švara ir saugumu.

3. Pavaduotojas (a) privalo:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

3.2. gerai mokėti lietuvių kalbą;

3.3. mokėti dirbti kompiuteriu;

3.4. gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti, dirbant komandoje laikytis demokratinių, savitarpio pagarbos ir pagalbos santykių ir bendravimo normų;

3.5. mokėti planuoti ir organizuoti lopšelio-darželio ūkinę veiklą;

3.6. privalo žinoti priešgaisrinės saugos, darbų saugos, elektrosaugos, civilinės saugos reikalavimus;

3.7. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, viešųjų pirkimų įstatymą, orientuotis kainų ir prekių rinkoje.

 

Funkcijos
4. Funkcijos:

4.1. organizuoja lopšelio-darželio ūkinę veiklą ir atsako už bendrą ūkio būklę;

4.2. organizuoja lopšelio-darželio nepedagoginio personalo darbą, aprūpina juos reikiamais darbo įrankiais, medžiagomis bei apsauginėmis darbo priemonėmis, vykdo jų darbo kontrolę;

4.3. vykdo lopšelio-darželio teritorijos, pastatų ir patalpų, baldų, inventoriaus priežiūrą, pildo atitinkamus dokumentus. Organizuoja patalpų remonto darbus ir inventoriaus remontą, tinkamai paruošia patalpas naujų mokslo metų pradžiai.

4.4. kontroliuoja statybos/remonto darbų kokybę ir eigą, vykdo priėmimą pagal atitinkamus darbų priėmimo aktus;

4.5. vykdo sanitarinę ir higieninę lopšelio-darželio patalpų, vidaus ir lauko aplinkos priežiūrą;

4.6. veda instruktažus saugaus darbo klausimais lopšelio-darželio personalui;

4.7. pildo ugdytinių nelaimingų atsitikimų įstaigoje ir darbuotojų įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo dokumentus;

4.8. organizuoja priešgaisrinę saugą, civilinę saugą lopšelyje-darželyje bei tvarko reikiamus dokumentus. Užtikrina priešgaisrinės saugos inventoriaus veiksmingumą ir tvarkingumą.

4.9. tikrina apšvietimo, šildymo, vėdinimo, kanalizacijos, vandentiekio ir kitų lopšelyje-darželyje esančių sistemų būklę, organizuoja jų gedimų šalinimą bei užtikrina jų normalų veikimą;

4.10. organizuoja elektros ir šilumos ūkio, pastato techninę priežiūrą, organizuoja ir vykdo vandens, elektros ir kt. skaitiklių patikrinimą ir jų duomenų pateikimą reikalingoms institucijoms;

4.11. rūpinasi lopšelio-darželio ilgalaikio turto, atsargų įsigijimu, jų apskaita (išskyrus ugdymo priemonės ir medžiagos), organizuoja jų remontą;

4.12. aprūpina lopšelį-darželį būtinais materialiniais resursais (ūkinėmis, kanceliarinėmis prekėmis ir kt.);

4.13. vykdo ilgalaikio turto, atsargų (ūkio inventoriaus) apskaitą, sudaro jų inventoriacijos aprašus-patikrinimo žiniaraščius;

4.14. skelbia ir vykdo viešuosius pirkimus įstatymų numatyta tvarka, rengia metinį prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą, teikia metines viešųjų pirkimų ataskaitas;

4.15. vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas, organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešąjį pirkimą, tvarko viešųjų pirkimų dokumentus, pildo pirkėjų apklausos pažymas, viešųjų pirkimų registracijos žurnalą;

4.16. veda derybas su įvairiais materialinių išteklių bei paslaugų tiekėjais, inicijuoja įvairių sutarčių sudarymą, dalyvauja jas rengiant;

4.17. registruoja pirkimų sutartis, kontroliuoja sudarytų sutarčių vykdymą;

4.18. rengia dokumentus patalpų nuomai, kontroliuoja nuomos sutarčių įsipareigojimų vykdymą;

4.19. sudaro nepedagoginių darbuotojų darbo ir atostogų grafikus bei pildo lopšelio-darželio darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

4.20. organizuoja viešųjų darbų programos lopšelyje-darželyje vykdymą;

4.21. suderinęs su lopšelio-darželio direktoriumi organizuoja patalpų remontą, aprūpina lopšelį-darželį baldais, inventoriumi, kompiuteriais, kanceliarijos ir švaros priemonėmis ir kt.;

4.22. dalyvauja vykdant finansavimo apskaitą, rengiant finansines ataskaitas bei pateikiant reikalingą informaciją finansinėms ataskaitoms parengti;

4.23. dalyvauja strateginio plano, metinio veiklos plano rengime ir įgyvendinime;

4.24. rengti ir dalyvauja rengiant, įgyvendinant metines turto programas, lopšelio-darželio pastatų einamojo remonto planus, sąmatas ir kt.

4.25. atsižvelgiant į higienos normų reikalavimus, užtikrina saugias lopšelio-darželio darbuotojų darbo sąlygas;

4.26. užtikrina atsargų laikymo ir išdavimo kontrolę;

4.27. teikia informaciją, konsultuoja tėvus (globėjus), kitus lopšelyje-darželyje dirbančius darbuotojus lopšelio-darželio ūkinės veiklos planavimo, įgyvendinimo klausimais;

4.28. užtikrina Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimą nustatyta tvarka;

4.29. kontroliuoja lopšelio-darželio patalpų apsaugą;

4.30. vasaros laikotarpiu, kai nevyksta ugdymo procesas, eina lopšelio-darželio direktoriaus pareigas;

4.31. rengia įsakymų susijusių su ūkio reikalais, viešaisiais pirkimais projektus;

4.32. vykdo kitus lopšelio-darželio direktoriaus pavedimus, susijusius su direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigomis, kuriuos įsakymu nustato arba nurodo lopšelio-darželio direktorius.

 

Darbo užmokestis  

Pareiginės algos koeficientas: 9,0

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. CV
 2. Prašymas dalyvauti atrankoje
 3. Išsilavinimo dokumentai
 4. Kvalifikacijos dokumentai
 5. Asmens dokumentai
 6. Sveikatos dokumentai
Dokumentų priėmimo vieta Kauno lopšelis-darželis  „Vilnelė“ direktoriaus kabinetas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. (8 37) 362 485, (8 37) 363 641

Elektroninis paštas:  [email protected]

Dokumentų priėmimo terminas Dokumentų priėmimo terminas: 2023-03-30 16.00 val.
Atrinkti kandidatai bus kviečiami 2023 m. kovo 31 d. atrankiniam pokalbiui.

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.