Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Drevinukas“
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Darbo vieta R. Kalantos g. 116, Kaunas
Reikalavimai
 • Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • Turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą arba magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą.
 • Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus.
 • Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų matmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).
 • Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis – turėti geras kompiuterinio raštingumo žinias ir įgūdžius dirbant ,,MS Office“ programomis.
 • Mokėti naudotis DVS, STRAPIS, CVP informacinėmis sistemomis.
 • Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokyklos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.Būti pareigingam darbščiam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėjimu dirbti komandoje, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo pavaldžių darbuotojų darbą, rengiant ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas
Funkcijos
 • Koordinuoti el.dienyną ,,Mūsų darželis“, teikti ŠVIS ataskaitas, vykdyti Pedagogų ir Mokinių registrus.
 • Vykdyti įstaigos internetinės svetainės priežiūrą
 • Rengti pedagogų darbo grafikus, bei jų papildymus.
 • Kontroliuoti ir vykdyti vaikų lankomumo apskaitą.
 • Stebėti ir kaupti duomenis apie socialiai remtinas šeimas.
 • Organizuoja ir koordinuoja ugdymo planų, programų, projektų rengimą ir vykdymą.
 • Stebi, analizuoja ir vertina ugdymo procesą, ugdymo kokybės rezultatus.
 • Kaupia, sistemina, apibendrina informaciją ugdymo klausimais.
 • Atlieka edukacinių aplinkų, pedagoginių sąlygų gerinimo analizę, planuoja, organizuoja reikalingų priemonių įsigijimą.
 • Vykdo mokytojų veiklos priežiūrą.
 • Teikia metodinę profesinę pagalbą mokytojams, skatina mokytojus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui.
 • Organizuoti bendradarbiavimą su kitomis mokyklomis.
 • Planuoti lopšelio-darželio aprūpinimą ugdymo priemonėmis, teikti paraiškas viešųjų pirkimų organizatoriui, kontroliuoti prekių ir paslaugų sutarčių įgyvendinimą.
 • Rengti bylas pagal dokumentacijos planą ir jas perduoti į įstaigos archyvą.
 • Vykdyti mokinių nelaimingų atsitikimų tyrimus, dokumentų registravimą ir kontroliuoti nuostatų reikalavimų laikymąsi.
Darbo užmokestis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 14,44 – 14,49. Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė).
  • Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai (diplomai su priedais), kiti dokumentai, patvirtinantys atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (atestacijos pažymėjimas).
  • Europass (CV).
  • Pažyma apie darbo stažą.
  • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
  • Sveikatos pažymėjimas (Forma 048/a).
  • Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos pažymėjimas.
  • Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos pažymėjimas.
  • Santuokos liudijimas (jei diplomas išduotas kita pavarde).

  Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

  Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje tik atrinkti pretendentai informuojami elektroniniu paštu.

Dokumentų priėmimo vieta El. paštu: [email protected]

Lopšelio-darželio „Drevinukas“ raštinė.

Dokumentų originalus pateikti konkurso dieną.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai tel. 8 672 62088, konkurso skelbimą galima rasti lopšelio-darželio interneto svetainėje https://www.drevinukas.kaunas.lm.lt/
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2023-03-14

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.