Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis ,,Malūnėlis“
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 etato darbo krūviui.
Darbo vieta Kovo 11-osios g. 48, Kaunas
Reikalavimai  
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip 3 metų pedagoginio darbo patirtį;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą (mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo, nustatytais teisės aktais, reikalavimus);
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą;
 • būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, darbo apmokėjimo įstatymais, švietimo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, Biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais teisės aktais, susijusiais su pavestų funkcijų vykdymu;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir saugojimą;
 • išmanyti lopšelio-darželio struktūrą, darbo organizavimo principus, lopšelio-darželio nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje;
 • gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 • išmanyti ir laikytis: darbų saugos instrukcijų dirbant su kompiuteriu ir kopijavimo aparatu, darbo ir sveikatos saugos, gaisrinės ir civilinės saugos, elektrosaugos taisyklių, valstybinės kalbos vartojimo reikalavimų
Funkcijos  
 • organizuoja lopšelio-darželio ugdymo plano rengimą ir įgyvendinimą, bendrųjų programų vykdymą, ilgalaikių planų derinimą, ugdymo modulių parinkimą;
 • sudaro pedagoginių darbuotojų darbo krūvius, darbo grafikus, pareigybių aprašymus, etatų sąrašus ir kitą jų darbinę veiklą reglamentuojančią dokumentaciją;
 • vykdo pedagoginių darbuotojų veiklos vertinimą, analizę ir teikia šios srities ataskaitas;
 • koordinuoja Vaiko gerovės komisijos veiklą;
 • rengia ir teikia lopšelio-darželio direktoriui ataskaitas apie ugdymo programų įgyvendinimą;
 • tvarko vaikų priėmimo į Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes sistemą, Mokinių ir Mokytojų registrus;
 • planuoja ir organizuoja pedagogų kvalifikacijos tobulinimą ir atestaciją;
 • vykdo kitus lopšelio-darželio direktoriaus teisėtus nurodymus;
 • nesant darbe direktoriui, atlikti jo funkcijas;
 • šios funkcijos, pasikeitus įstatymams ar kitiems teisės aktams ir esant būtinybei, gali būti iš dalies keičiamos direktoriaus iniciatyva.
Darbo užmokestis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 14,44 – 14,49.

Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į įgytą kvalifikacinę kategoriją ir pedagoginio darbo stažą.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymą dalyvauti atrankoje;
 • Gyvenimo aprašymą;
 • Dokumentų apie įgytą išsilavinimą kopijas;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Pažymą iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų asmenų registro.
Dokumentų priėmimo vieta Kovo 11 – osios 48, Kaunas

El. pašto adresu: [email protected]

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai El. pašto adresu: [email protected]
Dokumentų priėmimo terminas  

Dokumentai priimami iki 2023 m. rugpjūčio 28 d. 15.00 val.

Numatoma konkurso data 2023 m. rugsėjo 8d.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.