Įstaigos pavadinimas Kauno menų darželis ,,Etiudas“
Pareigos Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (vienas etatas)
Darbo vieta V. Krėvės pr. 105A, Kaunas
Reikalavimai
  1. Turėti ne žemesnį nei aukštesnįjį (ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;
  2. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, operatyviai spręsti iškilusias problemas, dirbti komandoje, turėti komunikacinių, organizacinių gebėjimų;
  3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimus, menų darželio direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius ikimokyklinį ugdymą;
  4. Turėti kompiuterinio raštingumo kompetencijas;
  5. Mokėti lietuvių kalbą atitinkant valstybinės kalbos mokėjimo reikalavimus. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti bendrauti, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, teikti pasiūlymus;

Būti išklausiusi pirmos pagalbos teikimo ir higienos įgūdžių kursus, gavusi sveikatos patikrinimo pažymėjimą.

Funkcijos
Mokytojos pareigas einanti darbuotoja vykdo šias funkcijas:

1. Vadovaudamasi įstaigos vaikų ugdymo kokybės kriterijais užtikrina savo darbo kokybę;

2. Atsižvelgdama į vaikų amžių, individualius ugdymosi poreikius, Ikimokyklinio programos tikslus organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą;

3. Garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, salėje, kiemo teritorijoje, kitose įstaigos erdvėse, išvykų už įstaigos ribų metu;

4. Tenkina vaikų saviraiškos, kūrybiškumo, saviugdos poreikius, sudaro sąlygas vaikų idėjų, iniciatyvų skatinimui, palaikymui, įgyvendinimui;

5. Užtikrina vaikų gerą savijautą grupėje, tinkamą adaptaciją, derina vaikų ugdymą, priežiūrą ir  globą;

6. Planuoja dviejų savaičių grupės ugdomąją veiklą pagal Ikimokyklinio ugdymo programą, atsižvelgdama į vaikų amžių, poreikius, polinkius. Pasirengia ugdomajai veiklai: parenka priemones, atitinkančias vaikų amžių, numatyto veiklą visai vaikų grupei, grupelėms, poromis ar individualią. Parenka ramius, judrius, siužetinius, kūrybinius ar didaktinius žaidimus, numato laiką laisvai vaikų veiklai;

7. Kuria saugią, funkcionalią ugdymo/si aplinką, kurioje vaikas nebijo klysti, geba atrasti, tyrinėti, veikti;

8. Dalyvauja meno pedagogų, korekcijos specialistų veiklose, padeda organizuoti ugdymą;

9. Diferencijuoja veiklą ugdymo/si sunkumų patiriantiems, gabiems vaikams;

10. Nuolat stebi, sistemingai vertina, fiksuoja vaikų pasiekimus ir pažangą, kaupia pasiekimų aplankus. Informuoja tėvus apie vaikų pasiekimus;

11. Inicijuoja ir/ar dalyvauja įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose. Geba rengti projektus ir juos įgyvendinti, dirbti komandoje, priimti sprendimus, pasidalinti atsakomybe;

12. Priima vaiką į grupę ir išleidžia į namus tik su tėvais (globėjais), kitais suaugusiais asmenimis, turinčiais raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą;

13. Bendradarbiauja su šeima, organizuoja susirinkimus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo/si klausimais, skaito paskaitas, vykdo tėvų apklausas, anketavimą;

14. Sistemingai informuoja tėvus (globėjus) apie vaikų pasiekimus, ugdymo(-si) poreikius, iškilusias problemas (sveikatos, prigimtinių, socialinių poreikių tenkinimo ar kt.);

15. Bendradarbiauja su grupėje dirbančia mokytoja, padėjėja, kitais įstaigoje dirbančiais specialistais, meno mokytojais vaikų ugdymo klausimais

16. Informuoja įstaigos administraciją apie vaiko turimas sveikatos ar socialines problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą;

17. Dalyvauja mokytojų tarybos pasitarimuose, posėdžiuose, audito vykdyme ir kt.;

18. Atestuojasi, pasitvirtina atitiktį turimai kvalifikacinei kategorijai, vadovaujantis Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos nuostatais;

19. Kelia kvalifikaciją, vadovaujantis Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija;

20. Vykdo direktorės įsakymus, administracijos nurodymus, Mokytojų tarybos, Menų darželio tarybos, Vaiko gerovės komisijos, Atestacijos komisijos nutarimus;

21. Dalinasi gerąja vaikų ugdymo patirtimi, veda atviras veiklas vieną kartą per mokslo metus įstaigos ir/ar miesto mokytojams.

Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  1. Mokslo baigimo diplomų kopijos, gyvenimo aprašymas (cv)
Dokumentų priėmimo vieta Kauno menų darželis „Etiudas“
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Direktorė Solveiga Žagarinskienė, tel. 865760400, el. paštas [email protected]
Dokumentų priėmimo terminas Iki birželio 20 d.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.