Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus specialistas
Darbo vieta Laisvės al.96, Kaunas
Reikalavimai Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti energetikos studijų krypties ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį energetikos srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, energetiką, šilumos ūkį ir jo plėtros perspektyvas, asmens duomenų apsaugą, informacijos teikimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „ Internet Explorer“;

5. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Funkcijos

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios:

1. dalyvauti rengiant ar rengti Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimų projektus dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo tiems šilumos tiekėjams, kurie realizuoja mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų, atskirų kuro rūšių kainų, taikomų būsto šildymo išlaidoms ir išlaidoms karštam vandeniui kompensuoti nustatymo;

2. organizuoti šilumos specialiojo plano dokumentų rengimą, derinimą, dalyvauti rengiant ar rengti Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl Kauno miesto mikrorajonų šilumos tiekimo specialiojo plano, dėl šilumos vartotojų įrenginių atjungimo nuo šilumos tiekimo sistemos ir patalpų ar pastato šildymo būdo pakeitimo tvarkos;

3. analizuoti Savivaldybės gautus prašymus dėl atsijungimo nuo centralizuotos šilumos tiekimo sistemos, naujų statytojų patalpų šildymo būdo parinkimo, iš akcinės bendrovės „Kauno energija“ gautas tyrimo išvadas, rengti medžiagą ir teikti svarstyti Komisijai klausimams dėl pasirinkto ar norimo keisti šildymo būdo atitikimo Kauno mikrorajonų šilumos tiekimo specialųjį planą svarstyti;

4. teikti sprendimus dėl atsinaujinančių energijos šaltinių plėtros, taip pat saulės energijos panaudojimo karšto vandens sistemų diegimo Savivaldybei priklausančiuose objektuose;

5. tikrinti ir teikti už apskaitą atsakingam padaliniui šilumos energijos tiekėjų pateiktas paraiškas padengti nuostolius, patirtus taikant būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijas, nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, kontroliuoti subsidijų už gyventojams tiekiamą šiluminę energiją būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti skyrimą šilumos tiekimo įmonėms;

6. tikrinti techninius projektus, susijusius su energetikos objektų statyba, ir projektus, kuriuose numatoma keisti pastato esamą (centralizuotą) šildymo būdą, nustatyti naujai statomų pastatų šildymo būdą, Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“;

7. koordinuoti šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų inžinerinių tinklų paruošimo šildymo sezonui grafikų sudarymą;

8. bendradarbiauti ir keistis informacija skyriaus veiklos klausimais su Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, nagrinėti įstaigų, įmonių, organizacijų, gyventojų skundus ir prašymus elektros energijos, šilumos ir karšto vandens tiekimo, apskaitos, gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros, kainų nustatymo, mokesčių skaičiavimo klausimais, teikti skyriaus valstybės tarnautojams dokumentus, reikalingus atsakymams ir teisės aktams parengti;9. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Darbo užmokestis Pareiginės algos koeficientas -9,1
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas, siekiantis dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytu būdu privalo pateikti šiuos dokumentus (priėmimo atveju reikės pristatyti pateiktų dokumentų originalus):
  1. „Europass CV“ formos gyvenimo aprašymą;
  2. dokumentus, įrodančius pretendento atitiktį darbuotojo pareiginiuose nuostatuose  nurodytiems reikalavimams.
Dokumentų priėmimo vieta Dokumentų pateikimo būdas tik el. paštu [email protected], laiško pavadinimas „Dėl  Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus  specialisto”

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Kauno miesto savivaldybės administracijos Personalo valdymo skyriuje, telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas  Iki 2023-09-19

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.