Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Centrinio apskaitos skyriaus Administracijos apskaitos poskyrio specialistas
Darbo vieta Centrinis apskaitos skyrius
Reikalavimai
 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. turėti nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį finansų valdymo ir apskaitos srityje;
 3.  būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešojo sektoriaus subjekto buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, mokesčių administravimą, dokumentų valdymą, informacijos teikimą;
 4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: ,,MS Word“, ,,MS Excel“, ,,MS Outlook“, ,,Internet Explorer“, dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“, Finansų valdymo ir apskaitos sistema (FVAS);
 5. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti savarankiškas, pareigingas, darbštus.
Funkcijos Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios:

1. tvarkyti skyriaus vedėjo įsakymu priskirtų Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos vykdomų programų (toliau – programos) išankstinių apmokėjimų ir mokėtinų sumų tiekėjams, rangovams ir kitoms organizacijomis apskaitą, lėšų sąnaudų ir panaudotų finansavimo sumų apskaitą, išlaidų analitinę apskaitą pagal programas ir priemones, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją;

2. rengti skyriaus vedėjo įsakymu priskirtų programų paraiškas gauti finansavimą;

3. tvarkyti skyriaus vedėjo įsakymu priskirtų registrų apskaitą ir sudaryti suvestinius apskaitos registrus;

4. tikrinti Savivaldybės administracijos padalinių ir įstaigų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, pateiktus apskaitos dokumentus, susijusius su į apskaitą įtrauktų sutarčių, sudarytų su tiekėjais, rangovais ir kitomis organizacijomis, vykdymu, reikalauti, kad pateikti dokumentai būtų tinkamai įforminti ir sutvarkyti;

5. rengti ir teikti bankams mokėjimo pavedimus, naudojantis banko internetine klientų aptarnavimo sistema;

6. rinkti ir teikti duomenis apie mokėtiną gyventojų pajamų mokestį, susijusį su į apskaitą įtrauktų sutarčių vykdymu, ir duomenis, reikalingus gyventojų pajamų mokesčio deklaracijoms parengti;

7. derinti su tiekėjais, rangovais ir kitomis organizacijomis mokėtinas ir gautinas sumas, rengti suderinimo aktus;

8. rinkti ir teikti duomenis, reikalingus išlaidų sąmatos vykdymo ir finansinėms ataskaitoms ir šių ataskaitų aiškinamųjų raštų priedams parengti;

9. bendradarbiauti ir keistis informacija buhalterinės apskaitos ir kitais skyriaus veiklos klausimais su Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, rengti raštus, nagrinėti pareiškėjų prašymus, skundus ir atsakyti į juos, teikti skyriaus valstybės tarnautojams dokumentus, reikalingus atsakymams ir teisės aktams parengti, teikti informaciją pagal savo kompetenciją;

10.vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Darbo užmokestis Pareiginės algos koeficientas -7,25
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas, siekiantis dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytu būdu privalo pateikti šiuos dokumentus (priėmimo atveju reikės pristatyti pateiktų dokumentų originalus):
 1. „Europass CV“ formos gyvenimo aprašymą;
 2. dokumentus, įrodančius pretendento atitiktį darbuotojo pareiginiuose nuostatuose  nurodytiems reikalavimams.
Dokumentų priėmimo vieta Dokumentų pateikimo būdas tik

Dokumentų pateikimo būdas tik el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Kauno miesto savivaldybės administracijos Personalo valdymo skyriuje, telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas  Iki 2022-08-02

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.