Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Dokumentų skyriaus  specialistas
Darbo vieta Dokumentų skyrius, Laisvės al. 96
Reikalavimai
 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. turėti nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;
 3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti administracinę kalbą, Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, teisės aktų rengimą, valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą;
 4.  mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“;
 5.  mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Funkcijos
 1. peržiūrėti ir dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“ registruoti Kauno miesto
  savivaldybės (toliau – Savivaldybė) vardu sudarytas patalpų nuomos (panaudos), socialinės globos,
  viešųjų darbų sutartis ir susitarimus (toliau – sutartys), radus neatitikimų, informuoti apie tai
  padalinį, atsakingą už sutarties vykdymą;
  2. sekti, kada baigiasi sutarčių galiojimo terminai, ir, pasibaigus sutarties galiojimo
  terminui, tai pažymėti dokumentų valdymo sistemoje ,,Kontora“, arba FVAS sutarčių modulyje;
  3. tvarkyti užregistruotų sutarčių ir jų priedų duomenų bazes, daryti ir tvirtinti sutarčių ir
  kitų dokumentų kopijas, rengti ir tvirtinti dokumentų nuorašus, išrašus ir juos teikti
  suinteresuotiems asmenims, užtikrinti veiksmingą ir tinkamą sutarčių naudojimą;
  4. rengti pagal skyriaus kompetenciją viešiesiems pirkimams atlikti reikalingas technines
  specifikacijas, sutarčių projektus ir reikalavimus tiekėjams, pasirašyti darbų ir paslaugų priėmimo
  aktus;
  5. registruoti skyriaus gaunamuosius, siunčiamuosius raštus ir kitus dokumentus, peržiūrėti
  skyriaus gautus dokumentus, pateikti juos skyriaus vedėjui rezoliucijoms rašyti, stebėti, ar
  laikomasi skyriaus vedėjo rezoliucijų ir pavedimų vykdymo terminų;
  6. sudaryti sutarčių registro ir sudarytų sutarčių bylas, sudaryti ir saugoti kitas pagal
  Savivaldybės dokumentacijos planą priskirtas skyriaus dokumentų ir jų registrų bylas, organizuoti
  atrinktų naikinti bylų naikinimą;
  7. tvarkyti skyriaus priešgaisrinės saugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų
  darbo vietoje registravimo žurnalus, pildyti skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir
  nustatytu laiku pateikti jį už darbuotojų darbo laiko apskaitą atsakingam Savivaldybės
  administracijos padaliniui;
  8. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais
  ir kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų
  prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių paklausimus, teikti skyriaus valstybės tarnautojams
  dokumentus, reikalingus atsakymams ir teisės aktams parengti, teikti informaciją pagal savo
  kompetenciją;
  9. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
Darbo užmokestis Pareiginės algos koeficientas -8,55
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas, siekiantis dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytu būdu privalo pateikti šiuos dokumentus (priėmimo atveju reikės pristatyti pateiktų dokumentų originalus):
 1. „Europass CV“ formos gyvenimo aprašymą;
 2. dokumentus, įrodančius pretendento atitiktį darbuotojo pareiginiuose nuostatuose  nurodytiems reikalavimams.
Dokumentų priėmimo vieta Dokumentų pateikimo būdas tik el. paštu [email protected], laiško pavadinimas „Dėl Dokumentų skyriaus  specialisto”

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Kauno miesto savivaldybės administracijos Personalo valdymo skyriuje, telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas  Iki 2023-01-26

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.