Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Finansų ir ekonomikos skyriaus Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansų planavimo poskyrio specialistas
Darbo vieta Finansų ir ekonomikos skyrius
Reikalavimai
 1. ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;
 2. turėti  nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį finansų valdymo srityje;
 3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, finansų valdymą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;
 4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“,                           „MS Outlook“, „Internet Explorer“, dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis;
 5. mokėti analizuoti įstaigų finansinius duomenis tinkamai pasirenkant analizės būdus,  remiantis analizės rezultatais gebėti  parengti tikslias išvadas;
 6. gebėti savarankiškai atlikti jam priskirtas funkcijas;
 7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

Funkcijos Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios:
 1. patikrinti skyriaus vedėjo įsakymu priskirtų įstaigų (toliau – priskirtos įstaigos) pateiktas užpildytas Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto projekto sudarymo dokumentų formas ir, jei duomenys pagrįsti, sudaryti programų sąmatų projektus pagal Savivaldybės strateginio veiklos plano (projekto) programas ir priemones, finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas, ekonominę klasifikaciją;2. įvertinus priskirtų įstaigų pateiktų pareigybių (etatų) sąrašų atitiktį teisės aktams, atlikti priskirtų įstaigų darbo užmokesčio skaičiavimus pagal įstaigų pateiktus pareigybių (etatų) sąrašus  ir pagal visus finansavimo šaltinius;3.  sudaryti priskirtų įstaigų  programų sąmatas pagal Savivaldybės strateginiame veiklos plane nurodytas programas, joms vykdyti Savivaldybės biudžete skirtus asignavimus, finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas ir ekonominės klasifikacijos kodus;4. keisti priskirtų įstaigų programų sąmatas pagal finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas, ekonominės klasifikacijos kodus pagal įstaigų ar Savivaldybės administracijos padalinių, kuriems įstaigos priskirtos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu jų veiklos priežiūrai ir kontrolei atlikti, pateiktus argumentuotus prašymus;5. atlikti priskirtų įstaigų programų sąmatų vykdymo periodinę stebėseną, teikti pastabas dėl nukrypimų jas vykdant;6. analizuoti priskirtų įstaigų pateiktus pareigybių (etatų) sąrašus, jų pakeitimus, rengti ataskaitinius palyginimus,  sudaryti suvestinius pareigybių sąrašus;

  7. teikti tarnybinę pagalbą priskirtų įstaigų darbuotojams;

  8. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais, valstybinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, nagrinėti gautus prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengti jiems atsakymus;

  9. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbo užmokestis Pareiginės algos koeficientas -8,04
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas, siekiantis dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytu būdu privalo pateikti šiuos dokumentus (priėmimo atveju reikės pristatyti pateiktų dokumentų originalus):
 1. „Europass CV“ formos gyvenimo aprašymą;
 2. dokumentus, įrodančius pretendento atitiktį darbuotojo pareiginiuose nuostatuose  nurodytiems reikalavimams.
Dokumentų priėmimo vieta Dokumentų pateikimo būdas tik el. paštu [email protected], laiško pavadinimas „Dėl Finansų ir ekonomikos skyriaus Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansų planavimo poskyrio specialisto”

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Kauno miesto savivaldybės administracijos Personalo valdymo skyriuje, telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas  Iki 2022-08-17

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.