Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Finansų ir ekonomikos skyriaus Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansų planavimo poskyrio specialistas
Darbo vieta Finansų ir ekonomikos skyrius, Laisvės al. 94a, Kaunas
Reikalavimai
  1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
  2. turėti  nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį apskaitos ar planavimo srityje;
  3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, apskaitą ir planavimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;
  4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“,           „MS Outlook“, „Internet Explorer“, dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis;
  5.  mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Funkcijos Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios:

1.analizuoti ir apibendrinti priskirtų įstaigų, biudžetinės įstaigos „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“, Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos padalinių pateiktą informaciją, reikalingą biudžeto programų sąmatų projektams sudaryti, ir sudaryti priskirtų įstaigų vykdomų priemonių biudžeto programų sąmatų projektus pagal finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas, ekonominės klasifikacijos kodus;

2.sudaryti ir tikslinti priskirtų įstaigų įgyvendinamų priemonių biudžeto programų sąmatas pagal finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas, ekonominės klasifikacijos kodus;

3. derinti priskirtų įstaigų ir (ar) biudžetinės įstaigos „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ inicijuotą asignavimų perskirstymą tarp išlaidų straipsnių;

4. sekti ir fiksuoti nukrypimus nuo priskirtoms įstaigoms patvirtintų programų sąmatų, analizuoti programų sąmatų vykdymo periodines ataskaitas;

5. teikti tarnybinę pagalbą priskirtų švietimo įstaigų vadovams ir biudžetinės įstaigos „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ specialistams;

6. analizuoti priskirtų įstaigų pareigybių sąrašus, jų pakeitimus, sudaryti suvestinius pareigybių sąrašus;

7. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais, valstybinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, nagrinėti gautus prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengti jiems atsakymus, teikti skyriaus valstybės tarnautojams reikiamą medžiagą ir dokumentus, reikalingus atsakymams ir teisės aktams parengti, suteikti informaciją pagal savo kompetenciją;

8. dalyvauti rengiant Savivaldybės strateginį veiklos planą;

9. sudaryti Savivaldybės biudžeto lėšomis ir (ar) kitų finansavimo šaltinių lėšomis finansuojamų įstaigų finansinių duomenų suvestines Savivaldybės administracijos, kontroliuojančių institucijų, valstybinių institucijų ir kitų pareiškėjų prašymu;

10.  vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus

Darbo užmokestis Pareiginės algos koeficientas -9
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas, siekiantis dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytu būdu privalo pateikti šiuos dokumentus (priėmimo atveju reikės pristatyti pateiktų dokumentų originalus):
  1. „Europass CV“ formos gyvenimo aprašymą;
  2. dokumentus, įrodančius pretendento atitiktį darbuotojo pareiginiuose nuostatuose  nurodytiems reikalavimams.
Dokumentų priėmimo vieta Dokumentų pateikimo būdas tik

Dokumentų pateikimo būdas tik el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Kauno miesto savivaldybės administracijos Personalo valdymo skyriuje, telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas  Iki 2022-09-28

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.