Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Kultūros paveldo skyriaus specialistas
Darbo vieta Kultūros paveldo skyrius,  J. Gruodžio g. 9
Reikalavimai
 1. turėti statybos inžinerijos studijų krypties ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2.  turėti nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį kultūros paveldo apsaugos ar statybos inžinerijos srityje;
 3.  būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, kultūros paveldo apsaugą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą, taip pat Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius kultūros paveldo apsaugą;
 4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“;
 5.  mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

Funkcijos
 1. organizuoti atminimo ženklų, skulptūrų ir paminklų projektavimo ir įrengimo darbus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos priimtais teisės aktais;
 2.  tvarkyti viešosiose vietose esančių skulptūrų, paminklų, atminimo ir informacinių ženklų, meninių akcentų (toliau – kūriniai) sąrašus, tikrinti kūrinių būklę, rengti kūrinių remonto ir priežiūros darbų sąmatas, inicijuoti darbų atlikimą vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu aprašu;
 3. tikrinti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų būklę vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintomis stebėsenos taisyklėmis;
 4.  pagal skyriaus kompetenciją inicijuoti viešuosius pirkimus, dalyvauti rengiant ir rengti technines specifikacijas bei reikalavimus tiekėjams, sutarčių projektus, kitus dokumentus, reikalingus viešųjų pirkimų procedūroms organizuoti;
 5.  dalyvauti įgyvendinant Savivaldybės paveldotvarkos programą (toliau – Programa): tikrinti gautus valdytojų prašymus dėl dalinio finansavimo iš Savivaldybės biudžeto, kontroliuoti atliekamų tvarkybos darbų kokybę, konsultuoti valdytojus, projektuotojus ir rangovus specialiųjų paveldosaugos technologijų klausimais;
 6. bendradarbiauti su kitų savivaldybių paveldosaugos padaliniais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje, teikti kitiems Savivaldybės administracijos padaliniams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims pasiūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą kultūros paveldo tvarkybos klausimais;
 7.  teikti informaciją, reikalingą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir programų bei kitų šaltinių lėšomis finansuojamų investicijų projektų, susijusių su skyriaus veiklos sritimis, paraiškoms rengti, dalyvauti planuojant investicijų projektams įgyvendinti reikalingas Savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšas, dalyvauti įgyvendinant finansavimą gavusių investicijų projektus;
 8.  dalyvauti rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus skyriaus kompetencijos klausimais, organizuoti skyriaus dokumentų valdymo procedūras, rengti dokumentacijos planus ir dokumentų registrų sąrašus;
 9.  informuoti Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos, Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos ir kitas kompetentingas institucijas apie užfiksuotus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo pažeidimus;
 10. rengti dokumentus dėl privalomų reikalavimų teikimo valdytojams Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytais atvejais;

   

 11.  nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus, teikti skyriaus valstybės tarnautojams dokumentus, reikalingus atsakymams ir teisės aktams parengti, teikti informaciją pagal savo kompetenciją skyriaus veiklos klausimais;

   

 12.  vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.
Darbo užmokestis Pareiginės algos koeficientas -7,5
Pageidaujantys dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytu būdu privalo pateikti šiuos dokumentus (priėmimo atveju reikės pristatyti pateiktų dokumentų originalus):
 1. „Europass CV“ formos gyvenimo aprašymą;
 2. dokumentus, įrodančius pretendento atitiktį darbuotojo pareiginiuose nuostatuose  nurodytiems reikalavimams.
Dokumentų priėmimo vieta Dokumentų pateikimo būdas tik el. paštu [email protected], laiško pavadinimas „Dėl Kultūros paveldo skyriaus specialisto”

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Kauno miesto savivaldybės administracijos Personalo valdymo skyriuje, telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas  Iki 2022-06-25

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.