Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Centro seniūnijos vyriausiasis specialistas
Darbo vieta Centro seniūnija, Šv. Gertrūdos g. 7, Kaunas
Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti technologijos mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti darbo patirties aplinkos kokybės priežiūros, teritorijos tvarkymo ir priežiūros srityje;

3. turėti darbo patirties viešojo administravimo įstaigose;

4. mokėti surašyti statinio techninės priežiūros patikrinimo aktus ir administracinių nusižengimų protokolus;

5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, statinių naudojimo priežiūrą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Power Point, Internet Explorer;

7. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Funkcijos

Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:

1. prižiūrėti, kaip laikomasi seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių, Kauno miesto komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių, Kauno miesto želdinių tvarkymo, priežiūros ir apsaugos taisyklių, Gyvūnų laikymo Kauno mieste taisyklių, siekiant užtikrinti jose nustatytų reikalavimų vykdymą;

2. dalyvauti organizuojant bendrojo naudojimo teritorijų, želdinių, gatvių, šaligatvių priežiūrą, prižiūrėti jos vykdymą, teikti pasiūlymus Centro seniūnui, taikyti teisės aktuose numatytas prevencines priemones fiziniams ir juridiniams asmenims, siekiant užtikrinti seniūnijai pavestų funkcijų įgyvendinimą aplinkos kokybės priežiūros srityje;

3. siekiant, kad naudojant statinius būtų laikomasi teisės aktų nustatytų reikalavimų:

3.1. vykdyti seniūnijai priskirtoje teritorijoje esančių statinių naudojimo priežiūrą;

3.2. kaupti kompiuterinėse duomenų bazėse informaciją apie statinių naudojimo priežiūrą;

3.3. konsultuoti seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir statinių naudotojus statinių naudojimo priežiūros klausimais;

3.4. sudaryti teisės aktuose numatytus sąrašus, rengti ataskaitas ir teikti šiuos dokumentus atitinkamoms institucijoms;

3.5. konsultuoti seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijas kitos paskirties pastatų (pvz., garažų) priežiūros klausimais;

4. dalyvauti organizuojant talkas, viešuosius ir visuomenei naudingus darbus, siekiant skatinti gyventojus aktyviai prisidėti prie bendruomenės gerovės kūrimo;

5. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus surašyti administracinių nusižengimų protokolus, siekiant užtikrinti tinkamą Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų įgyvendinimą;

6. nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, juose nurodytas aplinkybes, faktus, rengti jiems atsakymus ir teikti informaciją pagal savo kompetenciją, siekiant tinkamai įgyvendinti priskirtas viešojo administravimo funkcijas;

7. dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje, sprendžiant seniūnijai priskirtos teritorijos tvarkymo ir priežiūros, statinių naudojimo priežiūros ir aplinkos apsaugos problemas, siekiant įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluotus uždavinius;

8. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais, valstybės institucijomis ir įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, siekiant suteikti informaciją pagal kompetenciją ir užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą seniūnijos veiklos klausimais;

9. rengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Centro seniūno įsakymus, vykdyti Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Centro seniūno pavedimus, susijusius su seniūnijos veikla, siekiant užtikrinti seniūnijai pavestų funkcijų įgyvendinimą;

10. padėti organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir Savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus, siekiant užtikrinti, kad būtų vykdomi Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktų reikalavimai seniūnijai priskirtoje teritorijoje esančiose rinkimų apylinkėse;

11. vykdyti kitus su seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Darbo užmokestis A lygis 11 kategorija
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.
Dokumentų priėmimo vieta per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 333 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas  Iki 2017-08-17

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.