Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Kultūros skyriaus specialistas
Darbo vieta Laisvės al. 96
Reikalavimai Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2.turėti iki 2 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų ar dokumentų valdymo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, kultūrą, viešosios informacijos rinkimo, rengimo, skelbimo ir platinimo tvarką, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: „Microsoft Word“, „Microsoft Excel“, „Microsoft Outlook“,  „Internet Explorer“;

5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Funkcijos Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios:

1.teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl lėšų poreikio prekėms ir paslaugoms įsigyti;

2. pagal skyriui ir skyriaus reguliavimo sričiai priskirtoms kultūros įstaigoms skiriamą finansavimą rengti ir tikrinti visą su prekių ar paslaugų pirkimu susijusią dokumentaciją, dalyvauti rengiant viešųjų pirkimų planą, rengti technines specifikacijas, aprašus, rengti reikalavimus tiekėjams, sutarčių projektus, kitus dokumentus, reikalingus viešųjų pirkimų procedūroms organizuoti;

3. atlikti viešuosius pirkimus;

4. Finansų valdymo ir apskaitos sistemos viešųjų pirkimų modulyje (toliau – VIPIS) derinti skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų pateikiamus duomenis apie planuojamų įsigyti prekių, paslaugų ar darbų pirkimus. Užtikrinti, kad informacija apie įvykusius pirkimus ir sudarytas viešojo pirkimo sutartis būtų suvedama į VIPIS;

5. nagrinėti pagal savo kompetenciją priskirtus prašymus, pretenzijas bei skundus ir teikti išvadas dėl jų, rengti raštų, paklausimų, atsakymų viešųjų pirkimų klausimais projektus;

6. informuoti skyriaus vedėją apie atliekamų viešųjų pirkimų eigą;

7. pagal savo kompetenciją dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje;

8. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių paklausimus, teikti konsultacijas ir pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojams ir Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, teikti skyriaus valstybės tarnautojams dokumentus, reikalingus atsakymams ir teisės aktams parengti, teikti informaciją pagal savo kompetenciją;

9. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbo užmokestis Pareiginės algos koeficientas -8
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas, siekiantis dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytu būdu privalo pateikti šiuos dokumentus (priėmimo atveju reikės pristatyti pateiktų dokumentų originalus):
  1. „Europass CV“ formos gyvenimo aprašymą;
  2. dokumentus, įrodančius pretendento atitiktį darbuotojo pareiginiuose nuostatuose  nurodytiems reikalavimams.
Dokumentų priėmimo vieta Dokumentų pateikimo būdas tik

Dokumentų pateikimo būdas tik el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Kauno miesto savivaldybės administracijos Personalo valdymo skyriuje, telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas  Iki 2023-09-22

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.