Įstaigos pavadinimas Kauno miesto socialinių paslaugų centras
Pareigos Atvejo vadybininkas
Darbo vieta Kauno miesto socialinių paslaugų centras, Partizanų g. 38 D, Kaunas
Reikalavimai
 1. Turėti aukštąjį socialinio darbo ar socialinės pedagogikos išsilavinimą.
 2. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo su šeima ar vaikais arba savanorystės patirtį.
 3. Turėti teorinių socialinio darbo žinių, išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, žinoti socialinių paslaugų sritį reglamentuojančius teisės aktus, gebėti tiksliai vertinti žmogaus socialinę situaciją, bendrauti su žmonėmis ir jų aplinka, gebėti parinkti tinkamus socialinio darbo metodus, turėti organizacinius sugebėjimus.
 4. Mokėti analizuoti dokumentus, rengti ataskaitas, mokėti dirbti kompiuteriu, išmanyti raštvedybos taisykles, pasižymėti tokiomis savybėmis kaip tolerancija, geranoriškumas, atsakingumas, kūrybiškumas bei iniciatyvumas. Gebėjimas išlaikyti pusiausvyrą emocinės įtampos ir streso metu.
 5. Nebūti įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu už nusikaltimus žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, už vaiko išnaudojimą pornografijai, pelnymąsi iš vaiko prostitucijos, vaiko įtraukimą į prostituciją ar disponavimą pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, vaiko pirkimą arba pardavimą, taip pat už kitus tyčinius sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas (šie duomenys tvarkomi vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsniu).
Funkcijos
 1. Vadovaujantis Atvejo vadybos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – Aprašas), vykdyti atvejo vadybos procesą, laikantis Apraše numatytų procedūrinių veiksmų ir terminų.
 2. Vertinti pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikius ir numatyti galimus pagalbos šeimai būdus, įtraukiant į šį procesą šeimą.
 3. Formuoti ir stiprinti šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas.
 4. Telkti pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui ir šeimai.
 5. Organizuoti atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoti pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą.
 6. Koordinuoti pagalbos plano įgyvendinimą, vertinti pagalbos plano poveikį vaikui ir (ar) šeimai, jo rezultatyvumą, efektyvumą.
 7. Rinkti informaciją iš kitų Atvejo vadybos procese dalyvaujančių įstaigų, asmenų, reikalingą pokyčiams šeimoje įvertinti.
 8. Koordinuoti socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuoti bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikti jiems metodinę pagalbą ir kt.
 9. Inicijuoti socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje.
 10. Pagal poreikį koordinuoti prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje;
 11. Šeimoms teikti bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir drabužiais ir kt.).
 12. Konsultuoti vaiką ir tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus pagal įstatymą) parenkant tinkamą konsultavimo techniką, metodą.
 13. Dalyvauti kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą.
 14. Bendradarbiauti su kitais specialistais, galinčiais suteikti pagalbą vaikui ir šeimai.
 15. Tarpininkauti dėl kitų pagalbos priemonių šeimoms (piniginės socialinės paramos, specialiųjų pagalbos priemonių, sveikatos priežiūros ir kt.).
 16. Teikti siūlymus savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų poreikio užtikrinimo savivaldybėje.
 17. Vykdyti kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
Darbo užmokestis Užmokestis nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198 nustatyta tvarka, atsižvelgiant į stažą, kvalifikacinę kategoriją, darbo krūvį ir veiklos sudėtingumą. Darbo užmokestis nuo 1466,10 Eur pareiginė alga neatskaičius mokesčių, priklausomai nuo profesinio darbo patirties (metais) bei galimos priemokos iki 30 proc. Galimybė įgyti socialinio darbo patirties, tobulinti savo įgūdžius. Sudaroma 1,0 etato darbo krūvio terminuota darbo sutartis .
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. Gyvenimo aprašymas, rekomendacijos, kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai;
 2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 3. Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
Dokumentų priėmimo vieta Dokumentai pateikiami: siunčiant registruotu laišku: Kauno miesto socialinių paslaugų centras, Partizanų g. 38 D, Kaunas, arba el. p. [email protected].
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Telefonai pasiteiravimui: tel. 860302976, el. p. [email protected]
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2022-10-20 (įskaitytinai)

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.