Įstaigos pavadinimas Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras, biudžetinė įstaiga
Pareigos Direktorius
Darbo vieta Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras, Danų g. 15 A, LT-45262 Kaunas
Reikalavimai Direktorius turi atitikti šiuos reikalavimus:
 1. turėti socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį socialinių paslaugų teikimo srityje.
 4. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą ir vieną užsienio kalbą;
 5. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus ir kitus savivaldybės teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybės veiklą, socialinių paslaugų teikimą, socialinės globos planavimą, organizavimą ir vykdymą, socialinės globos įstaigų administravimą ir finansavimą, paslaugų neįgaliesiems teikimą, socialinės politikos, finansų, viešųjų pirkimų, personalo valdymo ir darbo santykių organizavimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą, mokėti juos taikyti praktikoje organizuojant, planuojant ir modernizuojant Centro veiklą;
 6. turėti patirties socialinių paslaugų teikimo srityje bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais juridiniais asmenimis;
 7. būti įsigilinus į paslaugų neįgaliesiems problematiką;
 8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;.
Funkcijos

Direktoriaus pareigybė reikalinga Centro veiklai modernizuoti, orientuoti įstaigos veiklą į pokyčių bei naujovių diegimą, veiklos optimizavimą, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti įstaigos funkcijų vykdymą, veikti Centro vardu esant santykiams su kitais asmenimis, Centro priežiūrai, plėtrai ir Centro nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų vykdymui užtikrinti.

Direktoriaus funkcijos yra šios:

 • organizuoti Centro veiklą, siekiant užtikrinti Centro nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;
 • užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Centro nuostatų ir kitų teisės aktų, susijusių su Centro funkcijų atlikimu, vykdymą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka priimti į darbą ir atleisti iš jo Centro darbuotojus, skatinti juos, skirti jiems drausmines nuobaudas, tvirtinti jų pareiginius nuostatus;
 • nuolat stebėti, analizuoti, vertinti Centro veiklą, kontroliuoti Centro teikiamų socialinių paslaugų kokybę;
 • dalyvauti įvairių komisijų, darbo grupių, susijusių su socialinių paslaugų teikimu, veikloje;
 • tvirtinti Centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
 • tvirtinti darbuotojų atlyginimus (koeficientais) ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;
 • organizuoti socialinių programų ir projektų rengimą ir įgyvendinimą;
 • rengti ir teikti veiklos planus ir ataskaitas Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų skyriui (toliau – Socialinių paslaugų skyrius) ir Apskaitos skyriui;
 • garantuoti, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
 • užtikrinti racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
 • atstovauti Centrui arba įgalioti kitus Centro darbuotojus atstovauti Centrui kitose įstaigose ar institucijose;
 • neviršijant savo kompetencijos leisti įsakymus Centro veiklos organizavimo klausimais;
 • kaupti ir analizuoti informaciją apie Centro suteiktas socialines paslaugas;
 • tvirtinti vidaus tvarkos taisykles, darbų saugos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymo tvarkos aprašus;
 • priimti sprendimus dėl socialinių paslaugų teikimo Centre;
 • nagrinėti gyventojų, jų globėjų, darbuotojų prašymus ir skundus, šalinti jų atsiradimo priežastis;
 • informuoti visuomenę apie Centro veiklą ir teikiamas paslaugas;
 • organizuoti viešųjų pirkimų dokumentų ir sutarčių projektų Centro kompetencijos klausimais rengimą ir įgyvendinimą;
 • tobulinti Centro valdymo struktūrą, laiku priimti sprendimus, organizuoti pasitarimus, diegti naujas technologijas;
 • vykdyti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
Darbo užmokestis Tarnybinio atlyginimo koeficientas 33 (arba priskaitytas darbo užmokestis 1171,50 Eur)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti  Gyvenimo aprašymą (priėmimo atveju reikės pristatyti asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinančius ir kitus dokumentus, įrodančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas).
Dokumentų priėmimo vieta el. paštu [email protected] (laiško pavadinimas: Dėl Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro direktoriaus atrankos).  Atranką vykdo Kauno miesto savivaldybės administracija su personalo atrankų įmone.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Projektų vadovė Rasa Geštautė , tel.  8 37 32 05 01, [email protected]
Dokumentų priėmimo terminas 2016-12-08 – 2017-01-08

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.