Įstaigos pavadinimas Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba
Pareigos Ugdymo įstaigų konsultavimo skyriaus psichologas
Darbo vieta

Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba

Ugdymo įstaigų konsultavimo skyrius

Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba plečia veiklą ir kviečia prisijungti prie kolektyvo psichologus, norinčius savo profesinėje veikloje dalintis savo žiniomis ir įgūdžiais, konsultuojant ugdymo įstaigas, bei kartu su švietimo įstaigų bendruomenėmis kurti kaip įmanoma saugesnę ir emociškai palankią ugdymui (-si) aplinką vaikams ir mokiniams ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose.

Reikalavimai
 1. Įgytas universitetinis psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis arba penkių metų nuosekliųjų universitetinių studijų psichologo diplomas arba teisės aktų nustatyta tvarka prilygintas aukštojo mokslo išsilavinimas, arba pripažintas, kaip lygiavertis užsienyje įgytas išsilavinimas;
 2. 2 metų ir ilgesnė psichologo darbo patirtis;
 3. Susipažinimas su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais psichologinės pagalbos teikimą bei specialųjį ugdymą;
 4. Lietuvos Respublikos psichologinės pagalbos ir specialiojo ugdymo sistemos supratimas.
Funkcijos

Šias pareigas einantis psichologas atlieka tokias funkcijas:

1. teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi sunkumų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių psichologinių, asmenybės ir ugdymosi sunkumų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia psichologijos mokslo naujoves;

2. formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymosi sunkumų turinčių mokinių (vaikų) ugdymą kartu su bendraamžiais;

3. inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), išvengti psicho-loginių, asmenybės ir ugdymosi sunkumų ar jas spręsti;

4. konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi klausimais mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi sunkumų prevencijos bei jų sprendimo klausimais, mokinius – jų polinkių ir gabumų klausimais;

5. kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių (vaikų) sunkumams spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, o esant būtinybei – su kitomis institucijomis, bei stebi mokinius pamokų metu;

6. teikia informaciją apie konsultuojamus mokinius (vaikus), turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymosi sunkumų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusiems su mokinių (vaikų) ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;

7. atlieka mokyklose įvairius psichologinius tyrimus, pagal pateiktą mokyklos administracijos prašymą;

8. rengia metodines rekomendacijas mokinio (vaiko) raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos, psichologinių sunkumų prevencijos klausimais;

9. išbando naujai parengtas psichologinio vertinimo metodikas, siekdamas išsiaiškinti jų tinkamumą naudoti;

10. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;

11. vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius, Skyriaus vadovo pavestus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbo užmokestis

          Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 5,89 iki 8,28, priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Psichologo pareigybė priskiriama A1 lygiui. Pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 procentų.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Motyvacinis laiškas (pageidautina).
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 5. Gyvenimo aprašymas (CV).
Dokumentų priėmimo vieta A.Mickevičiaus g. 54, Kaunas arba  el.p. [email protected]
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai 8 37 423284, 867307153
Dokumentų priėmimo terminas

2021-02-15

Atrankos pokalbio laikas-supretendentais derinams asmeniškai

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.