Įstaigos pavadinimas

KAUNO ,,RYTO“ PRADINĖ  MOKYKLA

(Savivaldybės biudžetinė įstaiga,Šarkuvos g. 29, LT-48160 Kaunas,
tel. (8 37) 377615,el.p. [email protected]

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191828963)

Pareigos Kauno ,,Ryto“ pradinė mokykla skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms (0,5 et.) užimti
Darbo vieta Kauno ,,Ryto“ pradinė mokykla, Šarkuvos g. 29,  Kaunas
Reikalavimai

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1.Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą pradinio ugdymo pedagogikos išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.

2. Ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą.

3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.

4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

5. Išmanyti Mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokyklos strategiją, tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.

6. Mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą.

7. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

Funkcijos Darbo pobūdis: organizuoti ir koordinuoti pradinio ugdymo plano, metinio ir kitų mokyklos veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą, individualių ugdymo planų, ugdymo programų rengimą ir įgyvendinimą, , komplektuoti pradinio ugdymo klases, sudaryti pradinio ugdymo klasių pamokų tvarkaraštį, inicijuoti naujų mokymo (si) technologijų ir strategijų diegimą, užtikrinti ugdymo proceso įgyvendinimą, pradinio ugdymo veiklos įsivertinimo organizavimą, elektroninio dienyno administravimą, vykdyti ugdymo proceso stebėseną, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, teikti metodinę pagalbą mokiniams ir mokytojams, rengti statistinių duomenų ataskaitas, bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų pradinio ugdymo veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius darbus, savarankiškai vykdyti kitus Mokyklos direktoriaus pavedimus.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedu, atsižvelgiant į Įstatyme nustatytą pareiginės algos koeficientų intervalą, mokykloje ugdomų  mokinių skaičių ir pedagoginio darbo stažą.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti

Pretendentas privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (priedas 1).

2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Užpildytą pretendento anketą (anketa gali būti pildoma vietoje pateikiant dokumentus asmeniškai) (priedas 2).

 

Dokumentų priėmimo vieta

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku ne vėliau kaip iki 2019 m rugsėjo 25 d. įskaitytinai šiuo adresu: Šarkuvos g. 29, Kaunas.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Kauno ,,Ryto“ raštvedė Audronė Romeikienė, tel. tel. (8 37) 377615, el. p. [email protected] 
Dokumentų priėmimo terminas

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2019 m. rugsėjo 25 d. Informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Kauno ,,Ryto“ raštvedė Audronė Romeikienė, tel. tel. (8 37) 377615, el. p. [email protected]

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje pretendentai informuojami telefonu

Informacija apie konkursą paskelbta 2019-09-11

 

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.