Įstaigos pavadinimas Koncertinė įstaiga „Kauno santaka“ (toliau – Įstaiga)
Pareigos Koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ vadovas
Darbo vieta L. Zamenhofo g. 6, Kaunas
Reikalavimai

Vadovas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, menų studijų krypčių grupių studijas arba verslo ir viešosios vadybos mokslų, teisės studijų krypčių grupių studijas;

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovavimo įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams darbo patirtį arba ne mažesnę kaip 2 metų vadovavimo kultūros srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams darbo patirtį;

3. būti susipažinę su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, reguliuojančiais teatrų ir koncertinių įstaigų veiklą, asmens teises ir laisves, jų apsaugos garantijas;

4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ ar lygiaverčio biuro programų paketo programomis;

5. mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarime Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, ir sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 (pažengusio vartotojo lygmens) kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

7. būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, iniciatyvus, komunikabilus, diplomatiškas, tolerantiškas;

8. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno sklaidos ir plėtros procesais;

9. turėti įgūdžių strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo srityse;

10. mokėti vertinti ir analizuoti kūrybinės veiklos programas ir projektus;

11. išmanyti ir gebėti atlikti kūrybinės ir meninės veiklos taikomuosius tyrimus, mokėti prognozuoti kultūros ir meno rinkos raidos perspektyvas;

12. mokėti organizuoti ir planuoti Įstaigos darbą;

13. mokėti profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją;

14. išmanyti raštvedybos taisykles;

15. žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus, etikos normas ir gebėti vadovautis jais savo veikloje.

Vadovas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais ir su Įstaigos administravimu ir kultūros politika susijusiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais, Įstaigos nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu.

* Su konkursą laimėjusius asmeniu sudaroma terminuota darbo sutartis penkeriems metams.

* Priimamam vadovui gali būti nustatomas išbandymo terminas.

Funkcijos Koncertinės įstaigos „Kauno santaka“  vadovo pareigybė reikalinga Įstaigos veiklai organizuoti ir veikti Įstaigos vardu, Įstaigos priežiūrai, plėtrai ir Įstaigos nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų vykdymui užtikrinti.
Darbo užmokestis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 13,03.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti konkurse;

2. dokumentus, patvirtinančius atitiktį vadovo kvalifikaciniams reikalavimams, ar jų patvirtintas kopijas;

3. gyvenimo aprašymą (pagal Europasą);

4. koncertinės įstaigos 5 metų perspektyvinės veiklos programą, kurioje išdėstytas koncertinės įstaigos veiklos vertinimas ir pateikiama veiklos vizija, apimanti įstaigos kūrybinę veiklą, kūrinių sklaidą, kultūrines edukacines veiklas, planuojamas rinkodaros veiklas (bilietų rezervavimo ir pardavimo sistema, paslaugų vystymas, priemonės, skatinančios žiūrovų lankomumą, ir kita), infrastruktūros ir žmogiškųjų išteklių valdymą, finansinių išteklių valdymą ir kitą pretendento nuožiūra svarbią informaciją.

Dokumentų priėmimo vieta Dokumentus konkurso organizatoriui pretendentas pateikia asmeniškai: adresu Laisvės al. 94A, Kaunas, 334 kab., elektroniniu paštu: [email protected], laiško pavadinimas „Dėl koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ vadovo” arba paštu. Siunčiant dokumentus paštu, jų pateikimo konkurso organizatoriui data laikoma pašto spaude nurodyta išsiuntimo data.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

* Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 334 kab. ir telefonu 20 74 92;

* Pretendentai pasirašę Konkurso į teatro ar koncertinės įstaigos vadovo pareigas pretendento konfidencialumo pasižadėjimą, turi teisę susipažinti su koncertinės įstaigos darbuotojais ir su veiklą reglamentuojančiais teisės aktais 2020 m. liepos 10 d. 10-12 val. ir liepos  17 d. 10-12 val.

Dokumentų priėmimo terminas Dokumentai priimami iki 2020 m. liepos 21 d. įskaitytinai.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.