Įstaigos pavadinimas Kauno „Santaros“ gimnazija
Pareigos Direktoriaus pavaduotoja (as) ugdymui
Darbo vieta Kauno „Santaros“ gimnazija, Baltų pr.51, Kaunas
Reikalavimai • Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą tiksliųjų mokslų srityje.
• Turėti mokytojo profesinę kvalifikaciją.
• Turėti ne mažesnį kaip penkių metų pedagoginio darbo stažą.
• Turėti vadybinio darbo bendrojo ugdymo mokykloje patirties.
• Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.
• Išmanyti Lietuvos švietimo plėtotės strategines nuostatas, Švietimo įstatymą, su ugdymo procesu susijusius norminius aktus, mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokyklos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.
• Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (Microsoft Office) ir kitomis programomis bei programiniais paketais, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis), išmanyti bent dvi skirtingas kompiuterių operacines sistemas, gebėti rengti nuotolinio mokymo kursus.
• Turėti patirties, išmanyti ir galėti administruoti informacinių ir komunikacinių technologijų sistemas.
• Mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą.
• Gebėti vykdyti mokyklos vidaus įsivertinimo procedūras.
• Būti susipažinus ir turėti vadybinės darbo organizavimo patirties įgyvendinant specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programų) inžinerinio ugdymo dalį.
• Turėti tiriamojo-analitinio darbo patirties.
• Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti teisės aktų rengimo, lietuvių kalbos kultūros, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles.
Funkcijos Organizuoti ir koordinuoti ugdymo plano, specializuotų ugdymo programų rengimą ir įgyvendinimą, inicijuoti naujų mokymo (si) technologijų, metodų ir strategijų diegimą, administruoti elektroninį dienyną, analizuoti mokymo metodus ir formas, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, koordinuoti tiriamuosius analitinius darbus, koordinuoti vidaus įsivertinimo ir tyrimų veiklos planavimą, informacinių komunikacinių ir mokymo priemonių funkcionalumo priežiūrą, teikti metodinę pagalbą mokiniams ir mokytojams, bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, burti juos į komandą, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, skatinti mokyklos pedagogus tobulinti savo profesinį meistriškumą, kelti kvalifikaciją, dalykiškai bendradarbiauti, analizuoti ir apibendrinti mokyklos pedagogų veiklą, koordinuoti tarptautinių, mokyklos projektų rengimo ir jų vykdymo veiklą, teikti mokyklos direktoriui bei mokytojų tarybai siūlymus ir rekomendacijas įvairiais ugdomojo darbo gerinimo klausimais.
Darbo užmokestis Pagal tarifikaciją.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti •• Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
• Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas.
• Gyvenimo aprašymą.
Dokumentų priėmimo vieta Kauno „Santaros“ gimnazija, Baltų pr. 51, Kaunas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. / faks. 8-37 377539 [email protected]
Dokumentų priėmimo terminas 2015-11-20

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.