Įstaigos pavadinimas Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 0,5 etato darbo krūviu
Darbo vieta Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis, Kranto 5-oji g. 7-1 Kaunas.
Reikalavimai
 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip 3 metų pedagoginio darbo patirtį;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą (mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo, nustatytais teisės aktais, reikalavimus);
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą;
 • būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Konstitucija, darbo kodeksu, darbo apmokėjimo įstatymais, švietimo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais teisės aktais susijusiais su pavestų funkcijų vykdymu;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir saugojimą;
 • išmanyti mokyklos struktūrą, darbo organizavimo principus, mokyklos nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti, teikti konsultacijas;
 • gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis (MS Office paketo programomis, naudotis elektroniniu paštu, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis ir duomenų registru, DVS, elektroniniais dienynais, Zoom, komunikacine biuro įranga);
 • išmanyti ir laikytis: darbų saugos instrukcijų dirbant su kompiuteriu ir kopijavimo aparatu, darbo ir sveikatos saugos, gaisrinės ir civilinės saugos, elektrosaugos taisyklių, valstybinės kalbos vartojimo reikalavimų.
Funkcijos
 • sudaro pedagoginių darbuotojų darbo krūvius, darbo grafikus, pareigybių aprašymus, etatų sąrašus, pamokų paskirstymą ir kitą jų darbinę veiklą reglamentuojančią dokumentaciją;
 • vykdo pedagoginių darbuotojų veiklos vertinimą, analizę ir teikia šios srities ataskaitas;
 • administruoja Elektroninių mokinių pažymėjimų užsakymą, internetinį mokyklos-darželio puslapį;
 • Koordinuoja pedagogų registro pildymą, statistinių ataskaitų teikimą;
 • vykdo pedagoginių darbuotojų atestacijos ir  mokyklos baigimo pažymėjimų blankų apskaitą;
 • sudaro pamokų, konsultacijų pasiekimų patikrinimų tvarkaraščius;
 • administruoja elektroninius dienynus  ir kontroliuoja jų pildymą bei aktualios informacijos pateikimą;
 • pagal kompetenciją rengia mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus ir teikia juos tvirtinti mokyklos direktoriui;
 • užsako pavėžėjimo bilietus ir tvarko jų įsigijimo dokumentaciją;
 • organizuoja ir koordinuoja Vaiko gerovės komisijos veiklą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja mokyklos direktoriaus įsakymais sudarytose komisijose, darbo grupėse;
 • skatina pedagogus atestuotis, kelti kvalifikaciją;
 • teikia mokyklos direktoriui pasiūlymų dėl ugdymo kokybės užtikrinimo ir veiklos gerinimo, pedagogų atestacijos, kvalifikacijos tobulinimo;
 • rengia ir teikia mokyklos direktoriui ataskaitas apie ugdymo programų įgyvendinimą;
 • rengia ir nustatyta tvarka teikia švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS) ir suinteresuotosioms institucijoms statistinius duomenis ir informaciją;
 • pagal savo kuruojamą sritį talpina ir atnaujina informaciją mokyklos internetinėje svetainėje;
 • dalyvauja ir vykdo projektinę veiklą mokykloje;
 • planuoja ir organizuoja pedagogų kvalifikacijos tobulinimą ir atestaciją;
 • keičiantis direktoriaus pavaduotojui ugdymui, perduoda pagal aktą naujam direktoriaus pavaduotojui ugdymui bylas bei dokumentus;
 • vykdo kitus mokyklos direktoriaus teisėtus nurodymus.
 • Šios funkcijos, pasikeitus įstatymams ar kitiems teisės aktams ir esant būtinybei, gali būti iš dalies keičiamos direktoriaus iniciatyva.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, Pareiginės algos pastoviosios algos koeficientas 14,44-14,49
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 • gyvenimo aprašymas (CV);
 • pažyma iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų asmenų registro;
 • užpildyta pretendento anketa (patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496).
Dokumentų priėmimo vieta Dokumentai priimami iki 2023 m. rugpjūčio 22 d. elektroniniu paštu [email protected] Numatoma konkurso data 2023- m. rugpjūčio 28 d.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: 8-37 341406
Dokumentų priėmimo terminas Dokumentai priimami iki 2023 m. rugpjūčio 22 d. elektroniniu paštu [email protected] Numatoma konkurso data 2023- m. rugpjūčio 28 d.

 

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.