Įstaigos pavadinimas Kauno Simono Daukanto progimnazija
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas(-a) ugdymui (1 pareigybė)
Darbo vieta Kauno Simono Daukanto progimnazija, Taikos pr. 68
Reikalavimai
 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.Ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą.Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d.
  nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.Mokėti B1 lygiu bent vieną iš trijų Europos sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

  Mokėjimas dirbti kompiuteriu MS Windows, MS Office (Word, Excel ir kt.), PowerPoint,  Outlook programomis. 

  Išmanyti progimnazijos pagrindinės veiklos organizavimą, progimnazijos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės, raštvedybą.

  Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga
  profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti
  savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai
  vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai
  reikšti mintis žodžiu ir raštu.

  Patirtis rengiant ir įgyvendinant tarptautinius ir respublikinius projektus.

Funkcijos Pagal direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymą.
 1. Darbo pobūdis: vykdyti vadybinę veiklą, formuojant gimnazijos kultūrą, politiką; dalyvauti progimnazijos strateginio, ugdymo, metinio ir kitų mokyklos veiklos planų rengime ir įgyvendinime;  inicijuoti  naujų  mokymo(si)  technologijų  ir  strategijų  diegimą,  užtikrinti ugdymo  proceso įgyvendinimą; koordinuoti projektinę veiklą progimnazijoje;  inicijuoti ir organizuoti ryšių užmezgimą su socialiniais partneriais,  kitomis ugdymo įstaigomis, dalyvavimą šalies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su ugdymu; rengti paraiškas projektų finansavimui iš ES struktūrinių fondų lėšų gauti, vykdyti laimėtų projektų veiklų įgyvendinimą; bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais;  kuruoti progimnazijos interneto svetainės tvarkymo darbo grupę; rūpintis progimnazijos teigiamo įvaizdžio formavimu; organizuoti ir vykdyti personalo komandos formavimo, motyvavimo, konfliktų sprendimo ir kt. mokymus;  kontroliuoti elektroninio dienyno pildymą; vadovauti direktoriaus įsakymu sudarytoms darbo grupėms, komisijoms; rengti statistinių duomenų ataskaitas; rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų ugdymo veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius darbus, savarankiškai vykdyti kitus Mokyklos direktoriaus pavedimus.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas –  12,3-12,65.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
  • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
  • Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos.
  • Gyvenimo aprašymas.
  • Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
  • Pažyma apie darbo stažą.
  • Sveikatos pažymėjimas (Forma 048/a).
  • Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos pažymėjimas, privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos pažymėjimas.
  • Santuokos liudijimas (jei diplomas išduotas kita pavarde).

  Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

  Pretendentams,  kurie  atitiks  konkurso  skelbime  nustatytus  kvalifikacinius  reikalavimus, pranešimai   apie   dalyvavimą   pretendentų   atrankoje,   atrankos   datą,   vietą   ir   laiką   bus   išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

Dokumentų priėmimo vieta Dokumentų kopijas  siųsti el.paštu  [email protected] 

Kauno Simono Daukanto progimnazijos raštinei nuo 8.00 iki 16.00 val.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. (8 37) 453853

El.paštas  [email protected]

Dokumentų priėmimo terminas Iki  2022-10-24, 15 val.

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.