Įstaigos pavadinimas Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1 pareigybė)
Darbo vieta Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus, Vaidoto g. 11, Kaunas
Reikalavimai
 • turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 • geras lietuvių kalbos mokėjimas (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus);
 • mokėti vieną užsienio kalbą (privalumas – anglų kalba);
 • mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti kompiuteriu MS Windows, MS Office programomis, internetu;
 • žinoti ir išmanyti švietimo politiką, mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
 • turėti praktinius pavaduotojo vadybos įgūdžius ir gebėti tiksliai vertinti situaciją, gebėti bendrauti su žmonėmis, turėti organizacinių sugebėjimų;
 • būti susipažinus su Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programų) inžinerinio ugdymo dalimi, patvirtinta 2014 m. rugpjūčio 8 d. Lietuvos Respublikos švietimo ministro įsakymu Nr. V-735;
 • būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą, jų teisių apsaugą, darbo santykius, licėjaus lokaliniais dokumentais ir jais vadovautis vykdant funkcijas
Funkcijos
 • organizuoti ilgalaikių planų derinimą, programų, naujų ugdymo formų, metodų aptarimus ir gerosios patirties sklaidą;
 • organizuoti prevencinę veiklą, bendradarbiavimą su institucijomis, atsakingomis už mokinių prevencinę veiklą;
 • organizuoti pagalbos mokiniui specialistų veiklą, rengti sprendimus, derinti pagalbos mokiniui veiklos prioritetus, derinti planus ir programas;
 • organizuoti apklausas ir tyrimus veiklos tobulinimo klausimais;
 • rengti ir derinti pamokų tvarkaraščius;
 • rengti, rinkti ir analizuoti informaciją susijusius su ugdymo veikla, mokinių pažangumu;
 • rengti lankomumo apskaitos dokumentus ir juos analizuoti;
 • rengti ir vykdyti direktoriaus įsakymų projektus;
 • rengti ir vykdyti licėjaus veiklą reglamentuojančius dokumentus (tvarkos aprašus ir kt.), organizuoti jų projektų svarstymą ir derinimą su licėjaus savivaldos institucijomis;
 • rengti statistinių ataskaitų rengimą;
 • stebėti ir analizuoti ugdymo proceso, rezultatus, pokyčius, su jais supažindinti licėjaus bendruomenę;
 • organizuoti ir vykdyti pedagogų duomenų bazės tvarkymą, pedagoginių darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą, darbą su pedagogų registru;
 • įvertinti pedagogų kvalifikacijos kėlimo poreikį ir padėti juos organizuoti;
 • teikti licėjaus direktoriui informaciją apie ugdymo ir darbo proceso organizavimą;
 • vykdyti kitas licėjaus direktoriaus nustatytas funkcijas
Darbo užmokestis Užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą, vadovaujamojo darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtintą Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinį pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo 1 priedą);
 • pretendentas gali pateikti kitų darbdavių rekomendacijas apie savo darbo patirtį
Dokumentų priėmimo vieta Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą: http://vtd.lrv.lt/
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai El. p. [email protected], tel. (8 37) 31 20 60.
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2018 m. rugpjūčio 17 d. (imtinai).

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.