Įstaigos pavadinimas Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (1 pareigybė)
Darbo vieta Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus, Vaidoto g. 11, Kaunas
Reikalavimai
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti dokumentus pagal galiojančias dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook ir kitomis organizacinės technikos ir komunikacijos priemonėmis;
 • būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 17 dalyje;
 • žinoti ir išmanyti licėjaus teritorijos priežiūros tvarką; pastatų, patalpų, inventoriaus naudojimo ir priežiūros taisykles;
 • išmanyti ir vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų vykdymą, darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūrą, elektros įrenginių eksploatavimą, priešgaisrinės saugos organizavimą, maisto produktų, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, medžiagų ir trumpalaikio inventoriaus apskaitą, naudojimą bei apsaugą, sanitarinių-higieninių reikalavimų vykdymą, pastatų priežiūrą ir gebėti juos taikyti praktiškai;
 • gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas
Funkcijos
 • organizuoti licėjaus aprūpinimą materialiniais ištekliais ir paslaugomis (jei reikia CVP IS ir CPO priemonėmis), rengti viešųjų pirkimų dokumentus, atlikti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;
 • organizuoti ir užtikrinti patalpų ir materialinių vertybių priežiūros, saugumo ir remonto darbus, vykdyti pastatų, įrangos, patalpų ir teritorijos atitikties teisės aktų reikalavimams priežiūrą;
 • vykdyti sutarčių su prekes ir paslaugas teikiančiomis įmonėmis įgyvendinimo priežiūrą;
 • vykdyti ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, medžiagų ir trumpalaikio inventoriaus apskaitą;
 • užtikrinti materialinio vertybių, ilgalaikio ir trumpalaikio turto saugumą, priežiūrą ir tinkamą apskaitą;
 • planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, kontroliuoti ir vertinti darbų atlikimo kokybę, rengti nepedagoginio personalo darbuotojų darbo grafikus, rengti ataskaitas;
 • rūpintis darbuotojų sauga ir sveikata, vesti licėjaus darbuotojams instruktažus saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos klausimais, aprūpinti darbuotojus darbo ir asmeninės apsaugos priemonėmis;
 • organizuoti priešgaisrinės, civilinės ir sveikatos saugos reikalavimų įgyvendinimą;
 • rengti ūkinės veiklos dokumentus ir nustatyta tvarka perduoti juos archyvui;
 • savarankiškai vykdyti kitas licėjaus direktoriaus perduotas funkcijas
Darbo užmokestis Užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą, vadovaujamojo darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtintą Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinį pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo 1 priedą);
 • pretendentas gali pateikti kitų darbdavių rekomendacijas apie savo darbo patirtį
Dokumentų priėmimo vieta Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą: http://vtd.lrv.lt/
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai El. p. [email protected], tel. (8 37) 31 20 60.
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2018 m. rugpjūčio 17 d. (imtinai).

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.