Įstaigos pavadinimas Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus
Pareigos Vyriausiasis buhalteris
Darbo vieta Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus
Reikalavimai
 1. Turėti aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą finansų srityje.
 2. Turėti ne mažesnį kaip penkių metų buhalterinio darbo stažą.
 3. Turėti darbo bendrojo ugdymo mokykloje, specializuotoje ugdymo įstaigoje patirties.
 4. Išmanyti specializuotos ugdymo įstaigos finansų tvarkymą ir buhalterinę apskaitą.
 5. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.
 6. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos politikos įgyvendinimą biudžetinėje įstaigoje.
 7. Išmanyti Lietuvos švietimo plėtotės strategines nuostatas, Švietimo įstatymą, su ugdymo procesu susijusius norminius aktus, mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokyklos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos respublikos įstatymai.
 8. Išmanyti įstatymų, norminių aktų ar kitų privalomų dokumentų reikalavimus buhalterijos ir apskaitos srityje, buhalterinės apskaitos formas ir metodus, finansinių ūkinių operacijų teisėtumą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).
 9. Žinoti švietimo įstaigos biudžeto sandaros principus.
 10. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (Microsoft Office) ir kitomis programomis bei programiniais paketais, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis), išmanyti bent dvi skirtingas kompiuterių operacines sistemas. Prioritetas: darbas su programa „Progra“.
 11. Darbo su VSAKIS sistema patirtis.
 12. Privalumas mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą.
 13. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti teisės aktų rengimo, lietuvių kalbos kultūros, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles.
Funkcijos Vyriausiasis buhalteris tvarko įstaigos buhalterinę apskaitą, kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrina ataskaitinių duomenų teisingumą ir pateikimą KTU inžinerijos licėjaus direktoriui, Kauno miesto savivaldybės Finansų ir ekonomikos skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai bei statistikos departamentui, užtikrina finansinių–ūkinių operacijų teisėtumą, tinkamą biudžeto lėšų naudojimą ir dokumentų įforminimą, buhalterinių įrašų teisingumo kontrolę, dirba su UAB „Progra“ buhalterinės apskaitos kompiuterinės programinės įrangos paketu (privalumas), Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistema (VSAKIS).
Darbo užmokestis 18 BMA
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. Laisvos formos prašymas leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos. Siunčiant dokumentus paštu, turi būti pateikiamos notariškai patvirtintos nurodytų dokumentų kopijos.
 3. Gyvenimo aprašymas.
 4. Užpildyta pretendento anketa (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 301 patvirtinto Konkurso pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo priedą).
 5. Asmeninių privalumų sąrašas, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.
Dokumentų priėmimo vieta Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus, 108 kabinetas, S. Lozoraičio g. 13, Kaunas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. (8 37) 31 20 60, el. p. [email protected]. Informacija: http://inzinerijoslicejus.ktu.edu/karjera
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2016-09-05 (imtinai).

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.