Įstaigos pavadinimas Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Darbo vieta Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus (Vaidoto g. 11, Kaunas)
Reikalavimai

–      turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

–      gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti dokumentus pagal galiojančias dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook ir kitomis organizacinės technikos ir komunikacijos priemonėmis;

–      būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 17 dalyje;

–      žinoti ir išmanyti licėjaus teritorijos priežiūros tvarką; pastatų, patalpų, inventoriaus naudojimo ir priežiūros taisykles;

–      išmanyti ir vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų vykdymą, darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūrą, elektros įrenginių eksploatavimą, priešgaisrinės saugos organizavimą, maisto produktų, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, medžiagų ir trumpalaikio inventoriaus apskaitą, naudojimą bei apsaugą, sanitarinių-higieninių reikalavimų vykdymą, pastatų priežiūrą ir gebėti juos taikyti praktiškai;

– gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

Funkcijos

– organizuoti mokyklos aprūpinimą materialiniais ištekliais ir paslaugomis (jei reikia CVP IS ir CPO priemonėmis), rengti viešųjų pirkimų dokumentus, atlikti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;

– organizuoti ir užtikrinti patalpų ir materialinių vertybių priežiūros, saugumo ir remonto darbus, vykdyti pastatų, įrangos, patalpų ir teritorijos atitikties teisės aktų reikalavimams priežiūrą;

– vykdyti sutarčių su prekes ir paslaugas teikiančiomis įmonėmis įgyvendinimo priežiūrą;

– vykdyti ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, medžiagų ir trumpalaikio inventoriaus apskaitą;

– užtikrinti materialinio vertybių, ilgalaikio ir trumpalaikio turto saugumą, priežiūrą ir tinkamą apskaitą;

– planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, kontroliuoti ir vertinti darbų atlikimo kokybę, rengti nepedagoginio personalo darbuotojų darbo grafikus, rengti ataskaitas;

– rūpintis darbuotojų sauga ir sveikata, vesti mokyklos darbuotojams instruktažus saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos klausimais, aprūpinti darbuotojus darbo ir asmeninės apsaugos priemonėmis;

– organizuoti priešgaisrinės, civilinės ir sveikatos saugos reikalavimų įgyvendinimą;

– rengti ūkinės veiklos dokumentus ir nustatyta tvarka perduoda juos archyvui;

– savarankiškai vykdyti kitas licėjaus direktoriaus perduotas funkcijas.

Darbo užmokestis Užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu (koeficientas 10,40)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

–        prašymą leisti dalyvauti konkurse;

–        asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą, vadovaujamojo socialinio darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

–        gyvenimo aprašymą;

–        užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtintą Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinį pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo 1 priedą);

–        asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės;

–        pretendentas gali pateikti kitų darbdavių rekomendacijas apie savo darbo patirtį.

Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą: http://vtd.lrv.lt/

*Pretendentų atrankos būdas -pokalbis žodžiu. Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami pokalbiui.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai El. p. [email protected], tel. (8 37) 34 58 75
Dokumentų priėmimo terminas 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo, t.y. iki 2020 m. rugsėjo 17 d.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.