Įstaigos pavadinimas Kauno savivaldybės vaikų globos namai
Pareigos Direktorius
Darbo vieta Birutės g. 29 a, Kaunas, LT 45322 Kaunas
Reikalavimai Direktorius turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

1.  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2.  turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį socialinių paslaugų teikimo ir teikimo organizavimo srityje;

3.  būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, darbo teisinius santykius reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir gebėti juos taikyti praktikoje;

4.  turėti įgūdžių strateginio planavimo, išteklių ir personalo valdymo srityse, išmanyti dokumentų rengimo ir valdymo taisykles;

5.  mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti globos namų darbą;

6.  mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

7.  gerai mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą ir mokėti bent vieną Europos Sąjungos kalbą;

8.  gebėti sisteminti, apibendrinti gautą informaciją ir priimti tinkamus sprendimus;

9.      mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

10. Direktoriumi negali būti asmuo, kuriam įstatymų nustatyta tvarka atimta teisė eiti tokias pareigas. Direktorius privalo veikti globos namų naudai.

Funkcijos Direktoriaus funkcijos yra šios:

1. vadovaujantis teisės aktų reikalavimais organizuoti globos namų darbą, kad būtų įgyvendinti globos namų tikslai ir vykdomos nustatytos funkcijos;

2. analizuoti globos namų veiklos ir valdymo išteklių būklę, teikti siūlymų dėl globos namų veiklos rodiklių nustatymo;

3. pagal savo kompetenciją leisti įsakymus, užtikrinti jų vykdymo kontrolę;

4. garantuoti pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

5. užtikrinti, kad globos namų finansiniai įsipareigojimai neviršytų jų finansinių galimybių;

6. kaupti, analizuoti ir teikti savininkui informaciją apie globos namų suteiktas paslaugas;

7. priimti sprendimus pagal globos namų nuostatuose ir šiame pareigybės aprašyme nustatytą kompetenciją globos namų veiklos plėtojimo ir organizavimo klausimais, rengti ir tvirtinti globos namų dokumentus, teikti valstybinėms institucijoms informaciją teisės aktų nustatyta tvarka;

8. organizuoti globos namų turto apsaugą, užtikrinti racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą globos namų vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

9. užtikrinti metinių ir strateginių veiklos planų ir veiklos ataskaitų rengimą, juos derinti ir tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka;

10. teisės aktų nustatyta tvarka priimti į darbą ir atleisti iš jo darbuotojus, skatinti juos, skirti jiems drausmines nuobaudas, nustatyti globos namų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;

11. tvirtinti globos namų darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus ir kitus globos namams veiklai užtikrinti reikalingus dokumentus, organizuoti globos namų dokumentų saugojimą ir tvarkymą;

12. tvirtinti globos namų struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

13. organizuoti buhalterinės apskaitos tvarkymą;

14. vykdyti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas ir globos namų savininko pavedimus.

Darbo užmokestis Direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas  15,0
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Dokumentų pateikimo būdas tik el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Dokumentų priėmimo vieta  

Dokumentų pateikimo būdas tik el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai [email protected] ; telefonai pasiteirauti (8 37) 20 74 92;
Dokumentų priėmimo terminas 2023-04-30

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.