Įstaigos pavadinimas Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai (toliau – Įstaiga), Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, Parodos g. 26, 44221, Kaunas  tel. (8 37) 423205, el. p. [email protected], duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190143732.
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1 etatas). Darbo sutarties rūšis –neterminuota.
Darbo vieta Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai, Parodos g. 26, Kaunas
Reikalavimai Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1.Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių studijų srities (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją, Magistro laipsnis – laikomas privalumu.2. Tarptautinių ir nacionalinių projektų rengimo, valdymo ir koordinavimo darbo patirtis.3. Ne mažesnį kaip 3 (trijų) metų pedagoginio darbo stažą.
4. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus.
5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
6. Išmanyti  veiklos organizavimą, ugdymo procesą ir neformalųjį vaikų švietimą reglamentuojančius dokumentus, Įstaigos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.7. Mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą.
8. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
9. Vairuoti automobilį ir turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą.
Funkcijos Darbo pobūdis: organizuoti ir koordinuoti ugdomąjį procesą, jo planavimą, įgyvendinimą, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, Įstaigos veiklos įsivertinimą,  inicijuoti naujų mokymo(si) technologijų ir strategijų diegimą, vykdyti su neformaliuoju vaikų švietimu (toliau – NVŠ) susijusius tyrimus, derinti ir rengti NVŠ užsiėmimų tvarkaraščius, konsultuoti mokytojus rengiant NVŠ programas, organizuoti ir vykdyti NVŠ pedagoginę priežiūrą, užtikrinti NVŠ mokinių dalyvavimą miesto, šalies ir tarptautiniuose renginiuose, konkursuose, varžybose. Vykdyti mokinių pasiekimų apskaitą, inicijuoti naujų ugdymo (si) programų, technologijų diegimą,  NVŠ veiklos vertinimo ir įsivertinimo organizavimą, vertinti ir analizuoti NVŠ kokybę, teikti metodinę pagalbą  mokiniams ir mokytojams, rengti statistinių duomenų ataskaitas, bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais Įstaigos bendruomenės nariais, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su NVŠ veikla, reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius  darbus, savarankiškai vykdyti Įstaigos direktoriaus pavedimus.
Darbo užmokestis Pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,76 – 10,8.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas privalo pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (priedas 1).
2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją, pedagoginio darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą.4. Motyvacinis laiškas.5. Užpildytą pretendento anketą (Pagal aprašo patvirtinto 2017 m. birželio 21d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 1 priedą ) (2priedas).*Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) vyks 2019 m. lapkričio 12 d. 09.00 val.
Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.
Dokumentų priėmimo vieta Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio mokyklos l.e.p direktorė Alina Jonikienė, tel. (8 37) 423205, el.paštu [email protected].
Dokumentų priėmimo terminas Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, 2019 m. spalio 28 d., darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. (12.00-12.45 – pietų pertrauka) Įstaigos raštinėje adresu: Parodos g. 26, Kaunas.
Dokumentų priėmimo pabaiga – 2019 m. lapkričio 11 d. 10.00 val.

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.