Įstaigos pavadinimas

Kauno Veršvų gimnazija

(Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Mūšos g. 6, LT-47176 Kaunas,
tel. (8 37) 36 26 21,el.p. [email protected]

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190135828)

Pareigos Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, 1 etatas
Darbo vieta Kauno Veršvų gimnazija
Mūšos g. 6 nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.
Reikalavimai

1.Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2.Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.

3.Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

4.Išmanyti Mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokyklos strategiją, tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.

5.Mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą.

6. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

       Privalumas

 • turėti galiojančius atsakingo už darbų ir priešgaisrinę saugą pažymėjimus
Funkcijos
 • Vadovauti tiesiogiai pavaldiems darbuotojams, teikti jiems pagalbą  prižiūrėti jų darbą ir atsakyti už jų darbo rezultatus;
 • Organizuoti ūkinę veiklą, civilinę saugą, darbo saugą, nelaimingų atsitikimų tyrimą, darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūrą, mokyklos aplinkos priežiūrą, mokyklos pastatų eksploatacijos priežiūrą, inventoriaus apsaugą, mokykloje pravedamų pasitarimų, susirinkimų, seminarų ūkinį aptarnavimą, mokyklos vidaus remonto darbų organizavimą, vandentiekio, kanalizacijos, elektros ūkio, šiluminio mazgo, ventiliacijos, neįgaliųjų keltuvo priežiūrą ir užtikrinti šių sistemų funkcionavimą;
 • Prižiūrėti mokyklos šiluminį, elektros ir vandens ūkį, pastatų ir mokyklos teritorijas, mokyklos sanitarinę,  higieninę būklę, priešgaisrinę būklę, avarijų prevenciją ir likvidavimą.
 • Palaikyti ryšius su atitinkamomis tarnybomis;
 • Viešųjų pirkimų organizavimas, tinkamas sutarčių parengimas, ataskaitų ir metinio viešųjų pirkimų plano rengimas, mokyklos sąmatų sudarymas ir vykdymas;
 • Organizuoti mokyklos materialinį aprūpinimą, medžiagų ir daiktų įsigijimą, jų panaudojimą apskaitą ir nurašymą;
 • Vadovauti viešųjų pirkimų komisijai;
 • Rengti ir pateikti laiku įvairioms tarnyboms ir institucijoms informaciją, ataskaitas ir pan.;
 • Sudaryti technikinio personalo budėjimo bei darbo grafikus;
 • Instruktuoti darbuotojus darbų saugos, civilinės saugos, elektrosaugos ir priešgaisrinės saugos klausimais, periodiškai organizuoti darbuotojų mokymus ir pratybas;
 • Savarankiškai vykdyti kitus gimnazijos direktoriaus pavedimus.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu,  atsižvelgiant į įstatyme nustatytą pareiginės algos koeficientų intervalą, profesinio darbo patirtį.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
Dokumentų priėmimo vieta

Pretendentų atrankos būdas –  tetas žodžiu (pokalbis).

Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku ne vėliau kaip iki 2019 m rugsėjo 30 d. įskaitytinai šiuo adresu: Mūšos g. 6, Kaunas

Mūšos g. 6, Kaunas, 101 kabinetas,

el. paštu: [email protected]

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Mūšos g. 6, LT – , Kaunas

Tel. 8 37 36 26 21, faksas  8 37 36 26 21

El. p.: [email protected]

Dokumentų priėmimo terminas

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2019 m. rugsėjo 30 d. Informaciją apie skelbiamą konkursą teikiama  tel. (8 37) 36 26 21, el. p. [email protected]  Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje pretendentai informuojami telefonu.

Informacija apie konkursą paskelbta 2019-09-16

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.