Įstaigos pavadinimas Kauno Vinco Kudirkos progimnazija
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas (-a) ugdymui
Darbo vieta Kauno Vinco Kudirkos progimnazija, Trakų g. 39, Kaunas
Reikalavimai Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą arba magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;

4. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis – turėti geras kompiuterinio raštingumo žinias ir įgūdžių dirbant „MS Office“ programomis, kitomis programomis;

6. išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokyklos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.

7. pareigingumas, darbštumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

Funkcijos Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atlieka progimnazijos direktoriaus įsakymu, šiuos pareigybės aprašymu priskirtas funkcijas:

1.koordinuoja metodinės tarybos veiklą, organizuoja metodinį darbą ir gerosios patirties sklaidą, teikia metodinę pagalbą mokytojams;

2. koordinuoja nuotolinio ugdymo(si) procesą;

3. vykdo ugdomosios veiklos stebėseną (5-8 klasės): lietuvių kalbos ir literatūros, technologijų, fizinio ugdymo, dailės, muzikos, istorijos, žmogaus saugos, dorinio ugdymo pamokose;

 

4. derina mokytojų paruoštus kuruojamųjų dalykų teminius planus, projektus;

 

5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant progimnazijos strateginį, metinės veiklos ir ugdymo planus;

6. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pagal kompetenciją;

 

7. pagal kompetenciją rengia direktoriaus įsakymų ir kitų progimnazijos dokumentų projektus;

 

8. atlieka kitas progimnazijos direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas, nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją;

 

 

Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu. Taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 12,3 iki 12,65 atsižvelgiant į mokinių skaičių mokykloje ir darbo stažą.

 

Darbo krūvis  – 1 etatas (40 val. per savaitę)

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  4. Gyvenimo aprašymą.
Dokumentų priėmimo vieta Reikiamus dokumentus siųsti el. pašto adresu [email protected], ar registruotu laišku (Trakų g. 39, LT-44327 Kaunas) arba pateikti asmeniškai mokyklos raštinėje (107 kab., Trakų g. 39, Kaunas; tel.: 8 37 42 30 42).
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Kauno Vinco Kudirkos progimnazija

Trakų g. 39, Kaunas

Tel.: 8 37 42 30 42

El. p. [email protected]

Dokumentų priėmimo terminas iki 2022 m. balandžio 6 d.

2022 m. balandžio 8 d., 14.00 val

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje pretendentai informuojami telefonu arba el. paštu.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.