Įstaigos pavadinimas Kauno krepšinio mokykla „Žalgiris”
Pareigos Kauno krepšinio mokyklos „Žalgiris” DIREKTORIUS
Darbo vieta Pašilės g. 41, Kaunas
Reikalavimai
           Direktorius turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

1.  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo darbo patirtį arba ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sporto administravimo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, darbo teisinius santykius reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais su kūno kultūra ir sportu susijusiais teisės aktais ir gebėti juos taikyti praktikoje;

4. turėti įgūdžių strateginio planavimo, išteklių ir personalo valdymo srityse, išmanyti dokumentų rengimo ir valdymo taisykles;

5. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą ir bent vieną Europos Sąjungos kalbą, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;

6. mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti Sporto mokyklos darbą, gebėti sisteminti, apibendrinti gautą informaciją ir priimti tinkamus sprendimus;

7. žinoti pagrindines etikos taisykles.

Funkcijos Direktoriaus funkcijos yra šios:

1. organizuoti Sporto mokyklos darbą, kad būtų įgyvendinti Sporto mokyklos tikslai ir atliekamos funkcijos, veikti Sporto mokyklos vardu;

2. užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Sporto mokyklos nuostatų;

3. analizuoti Sporto mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę;

4. užtikrinti metinių ir strateginių veiklos planų ir veiklos ataskaitų rengimą, juos derinti ir tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka;

5. tvirtinti Sporto mokyklos organizacinę struktūrą, vidaus darbo tvarkos taisykles, struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, pareigybių (etatų) sąrašą, neviršijant savininko nustatyto didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus;

6. nustatyti Sporto mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą;

7. nustatyta tvarka priimti į darbą ir atleisti iš jo Sporto mokyklos darbuotojus, juos skatinti ir skirti jiems drausmines nuobaudas;

8. dalyvauti komisijų ir darbo grupių, susijusių su Sporto mokyklos priežiūra, plėtra ir Sporto mokyklos nuostatuose nurodytų paslaugų teikimu, veikloje;

9. garantuoti pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

10. užtikrinti racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Sporto mokyklos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

11. užtikrinti, kad Sporto mokyklos finansiniai įsipareigojimai neviršytų jos finansinių galimybių;

12. priimti sprendimus pagal Sporto mokyklos nuostatuose ir šiame pareigybės aprašyme nustatytą kompetenciją Sporto mokyklos veiklos plėtojimo ir organizavimo klausimais, rengti ir tvirtinti Sporto mokyklos dokumentus, teikti valstybinėms institucijoms informaciją teisės aktų nustatyta tvarka;

13. organizuoti Sporto mokyklos turto apsaugą;

14. organizuoti Sporto mokyklos buhalterinės apskaitos tvarkymą;

15. vykdyti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas ir Sporto mokyklos savininko pavedimus.

Darbo užmokestis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 12
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas, siekiantis dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytu būdu privalo pateikti šiuos dokumentus:
  1. „Europass CV“ formos gyvenimo aprašymą;
  2. dokumentus, įrodančius pretendento atitiktį darbuotojo pareiginiuose nuostatuose  nurodytiems reikalavimams.
  3. Pretendento anketą;
  4. savo, kaip Įstaigos direktoriaus, veiklos programą (rekomenduojama 3 metų laikotarpiui ir ne daugiau kaip 10 lapų) kurioje turi būti apibūdinta įstaigos įstatuose nurodytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimas, veiklos principai, įstaigos perspektyva ir plėtra, apibūdintos priemonės valstybės ir miesto sporto politikai įstaigoje įgyvendinti.
Dokumentų priėmimo vieta Dokumentų pateikimo būdas tik el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai * Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama telefonu 20 74 92;
Dokumentų priėmimo terminas Dokumentai priimami iki 2023-06-21

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.