Įstaigos pavadinimas VIEŠOJI ĮSTAIGA  „KAUNO ŽALGIRIO“ FUTBOLO AKADEMIJA
Pareigos VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS  „KAUNO ŽALGIRIO“ FUTBOLO AKADEMIJOS DIREKTORIUS
Darbo vieta Neries krant. 7B, Kaunas
Reikalavimai

           Direktorius turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

1.      turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro

kvalifikacinį laipsnį) socialinių humanitarinių mokslų srityje;

2.      turėti ne mažesnę, kaip 3 metų darbo patirtį sporto administravimo

srityje;

3.      mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų,

prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu, kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosius Europos metmenyse nustatytą apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą), turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;

4.      būti susipažinęs ir vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija,

Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, darbo teisinius santykius reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, viešosios įstaigos įstatais, kitais su kūno kultūra ir sportu susijusiais teisės aktais ir gebėti juos taikyti praktikoje;

5.      turėti įgūdžių strateginio planavimo, išteklių ir personalo valdymo

srityse, išmanyti dokumentų rengimo ir valdymo taisykles, mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Exel, MS Outlook, Internet Explorer ir kt.;

6.      mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti viešosios įstaigos darbą;

7.      mokėti organizuoti ir planuoti viešosios įstaigos darbą, gebėti

sisteminti, apibendrinti gautą informaciją ir priimti tinkamus sprendimus;

8.      išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos,

elektrosaugos, apsaugos sistemos reikalavimus;

9.      išmanyti bendravimo psichologijos pagrindus, būti pareigingu,

iniciatyviu, darbščiu, sąžiningu, gebėti bendrauti, laikytis etikos taisyklių;

10.   Direktoriumi negali būti asmuo, kuriam įstatymų nustatyta tvarka

atimta teisė eiti tokias pareigas. Direktorius privalo veikti viešosios įstaigos naudai.

Funkcijos
 1. organizuoti viešosios įstaigos darbą, kad būtų įgyvendinti viešosios įstaigos tikslai ir atliekamos funkcijos, veikti viešosios įstaigos vardu;
 2. užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir viešosios įstaigos įstatų;
 3. analizuoti viešosios įstaigos veiklos ir valdymo išteklių būklę;
 4. užtikrinti metinių ir strateginių veiklos planų ir veiklos ataskaitų rengimą, juos derinti ir tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka;
 5. tvirtinti viešosios įstaigos organizacinę struktūrą, vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, pareigybių (etatų) sąrašą, neviršijant savininko nustatyto didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus;
 6. nustatyti viešosios įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą;
 7. nustatyta tvarka priimti į darbą ir atleisti iš jo viešosios įstaigos darbuotojus, juos skatinti ir skirti jiems drausmines nuobaudas;
 8. dalyvauti įvairių komisijų, darbo grupių, susijusių su viešosios įstaigos priežiūra, plėtra ir viešosios įstaigos įstatuose nurodytų paslaugų teikimu, veikloje;
 9. garantuoti pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
 10. užtikrinti racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą viešosios įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
 11. užtikrinti, kad viešosios įstaigos finansiniai įsipareigojimai neviršytų jos finansinių galimybių;
 12. priimti sprendimus pagal viešosios įstaigos įstatuose ir šiame pareigybės aprašyme nustatytą kompetenciją viešosios įstaigos veiklos plėtojimo ir organizavimo klausimais, rengti ir tvirtinti viešosios įstaigos dokumentus, teikti valstybinėms institucijoms informaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
 13. organizuoti viešosios įstaigos turto apsaugą;
 14. organizuoti viešosios įstaigos buhalterinės apskaitos tvarkymą;
 15.  vykdyti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas ir viešosios įstaigos dalininkų pavedimus.
Darbo užmokestis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 11,20.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas, siekiantis dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytu būdu privalo pateikti šiuos dokumentus:
 1. „Europass CV“ formos gyvenimo aprašymą;
 2. dokumentus, įrodančius pretendento atitiktį darbuotojo pareiginiuose nuostatuose  nurodytiems reikalavimams.
 3. Pretendento anketą;
 4. savo, kaip Įstaigos direktoriaus, veiklos programą (rekomenduojama 3 metų laikotarpiui ir ne daugiau kaip 10 lapų) kurioje turi būti apibūdinta įstaigos įstatuose nurodytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimas, veiklos principai, įstaigos perspektyva ir plėtra, apibūdintos priemonės valstybės ir miesto sporto politikai įstaigoje įgyvendinti.
Dokumentų priėmimo vieta Dokumentų pateikimo būdas tik el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai * Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama telefonu 20 74 92;
Dokumentų priėmimo terminas Dokumentai priimami iki 2023-03-15

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.