Įstaigos pavadinimas Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (0,5 pareigybės)
Darbo vieta Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus, Lozoraičio g. 13, Kaunas
Reikalavimai
 • turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą;
 • išsilavinimas ne mažiau magistro laipsnio (privalumas – anglų kalbos srities studijos)
 • geras lietuvių kalbos mokėjimas (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus);
 • turėti patirties dalyvaujant ir vykdant tarptautinius projektus;
 • mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti kompiuteriu MS Windows, MS Office programomis, internetu;
 • žinoti ir išmanyti švietimo politiką, turėti patirties mokyklos veiklos planavime ir įgyvendinime;
 • turėti praktinius pavaduotojo vadybos įgūdžius ir gebėti tiksliai vertinti situaciją, gebėti bendrauti su žmonėmis, turėti organizacinius sugebėjimus (privalumas – dalyvavimas STEAM įgyvendinimo programose Lietuvoje);
 • būti susipažinus su Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programų) inžinerinio ugdymo dalimi, patvirtinta 2014 m. rugpjūčio 8 d. Lietuvos Respublikos švietimo ministro įsakymu Nr. V-735;
 • privalo būti susipažinęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus, švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą, jų teisių apsaugą, darbo santykius, licėjaus lokaliniais dokumentais ir jais vadovautis vykdant funkcijas.
Funkcijos

– organizuoti ilgalaikių planų derinimą, programų, naujų ugdymo formų, metodų aptarimus ir gerosios patirties sklaidą;

– organizuoti prevencinę veiklą, bendradarbiavimą su institucijomis, atsakingomis už mokinių prevencinę veiklą;

– organizuoti apklausas ir tyrimus veiklos tobulinimo klausimais;

– rengti, rinkti ir analizuoti informaciją susijusius su ugdymo veikla, mokinių pažangumu;

– rengti lankomumo apskaitos dokumentus ir juos analizuoti;

– rengti ir vykdyti direktoriaus įsakymu projektus;

– rengti ir vykdyti licėjaus veiklą reglamentuojančius dokumentus (tvarkos aprašus ir kt.), organizuoti jų projektų svarstymą ir derinimą su licėjaus savivaldos institucijomis;

– rengti statistinių ataskaitų rengimą;

– stebėti ir analizuoti ugdymo proceso, rezultatus, pokyčius, su jais supažindinti licėjaus bendruomenę;

– įvertinti pedagogų kvalifikacijos kėlimo poreikį ir padėti juos organizuoti;

– teikti licėjaus direktoriui informaciją apie ugdymo ir darbo proceso organizavimą;

– vykdyti kitas licėjaus direktoriaus nustatytas funkcijas;

– organizuoti mokinių debatų užsienio kalba veiklas;

– rengti, vykdyti nacionalinius ir tarptautinius projektus;

– planuoti, organizuoti ir kontroliuoti licėjaus orientalistikos užsiėmimus;

– planuoti, organizuoti ir kontroliuoti užsienio kalbų metodikos grupių veiklą.

Darbo užmokestis Užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu. (Pareiginės algos koeficientas 10,25).
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
 • Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą, vadovaujamojo socialinio darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 • Gyvenimo aprašymą;
 • Užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtintą Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinį pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo 1 priedą);
 • Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės;
 • Pretendentas gali pateikti kitų darbdavių rekomendacijas apie savo darbo patirtį.
Dokumentų priėmimo vieta Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą: http://vtd.lrv.lt/
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

El. p. [email protected], tel. (8 37) 31 20 60

 • Pretendentų atrankos būdas. Pokalbis žodžiu. Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami pokalbiui.
Dokumentų priėmimo terminas 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo, t.y. iki 2020 m. sausio 6 d.

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.