Įstaigos pavadinimas Savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno kultūros centras
Pareigos

Direktoriaus (-ės) pavaduotojas (-a) bendriesiems ir kultūros reikalams

*Terminuota darbo sutartis

Darbo vieta Vytauto pr. 79, Kaunas
Reikalavimai
 1. Direktoriaus (-ės) pavaduotojas (-a) bendriesiems ir kultūros reikalams privalo turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų,  socialinių mokslų arba  meno  srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį kultūrinio darbo vadybos ar jam prilygintoje srityje.
 2. Pavaduotojas (-a) turi būti susipažinęs ir savo darbe gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Kultūros centro direktoriaus (-ės) įsakymus, reikalingus funkcijoms vykdyti.
 3. Turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymais, kultūros centrų akreditavimo tvarkos nuostatais, LR autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymais, asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymais, Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymais.
 4. Turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus.
 5. Mokėti vieną ar daugiau užsienio kalbų, anglų kalbą mokėti ne žemesniu nei B2 lygiu.
 6. Mokėti organizuoti ir planuoti Kultūros centro darbą, rengti ataskaitas.
 7. Išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 8. Būti pareigingam, iniciatyviam, kūrybiškam, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 9. Elgesiu ir veikla nepažeisti etikos principų ir taisyklių.
 10. Gebėti vykdyti šiame pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
Funkcijos

Direktoriaus (-ės) pavaduotojas (-a) bendriesiems ir kultūros reikalams vykdo šias funkcijas:

1.               Bendradarbiauja su Kultūros ministerija, kitomis kultūros veiklą kuruojančiomis institucijomis įvairiais kultūrinės veiklos klausimais.

2.               Analizuoja Kultūros centro kultūrinę veiklą, apibendrina medžiagą, teikia Kultūros centro direktoriui (-ei) išvadas ir siūlymus Kultūros centro kultūrinės veiklos gerinimo klausimais; padeda kultūros centro direktoriui (-ei) planuoti strateginės kultūrinės veiklos kryptis;

3.               Koordinuoja Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų metų veiklos programų rengimą ir pateikimą Kultūros centro direktoriui;

4.               Koordinuoja Kultūros centro projektų rengimą ir įgyvendinimą, atsako už paraiškų parengimo kokybę;

5.               Rengia projektų finansavimo paraiškas įvairiems kultūrinę veiklą finansuojantiems fondams;

6.               Kas mėnesį (iki 25 dienos) sudaro Kultūros centro mėnesio veiklos programą ir pateikia ją įstaigos direktoriui (-ei). Koordinuoja Kultūros centro viešuosius renginius;

7.               Pavaduoja Kultūros centro direktorių (-ę) jo (jos) atostogų, komandiruočių, nedarbingumo laikotarpiu (rašo įsakymus, pasirašo, tvirtina, vizuoja dokumentus);

8.               Atlieka kitas įstatymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas kultūros srityje

9.               Vykdo kitus vienkartinius Kultūros centro direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su Kultūros centro vykdoma veikla.

10.            Rūpinasi profesionalaus meno sklaida ir populiarinimu.

11.            Profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją.

12.            Inicijuoja, organizuoja ir kontroliuoja įstaigos veiklos programas, priemonių planus, tiesiogiai jam (jai) pavaldžių darbuotojų darbo planus, kitų planinių užduočių vykdymą.

13.            Šias pareigas einantis darbuotojas už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų nevykdymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Darbo užmokestis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8,50 – 10,39
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas privalo pateikti:
 1. Asmens dokumento kopija
 2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija
 3. Gyvenimo aprašymas (CV)
 4. Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas)
Dokumentų priėmimo vieta

per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai +  370 37 320661
Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2020-07-30

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo,  pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima asmuo,  priėmęs sprendimą skelbti konkursą), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo).

*Pretendentų atrankos būdas-testas žodžiu (pokalbis).

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.