Įstaigos pavadinimas Koncertinė įstaiga Kauno miesto simfoninis orkestras (toliau – Įstaiga)
Pareigos Koncertinės įstaigos Kauno miesto simfoninio orkestro vadovas (toliau – Vadovas)
Darbo vieta E. Ožeškienės g. 12, Kaunas
Reikalavimai

                    Vadovas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, menų studijų krypčių grupių studijas, ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovavimo įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams darbo patirtį arba verslo ir viešosios vadybos mokslų, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovavimo kultūros srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams darbo patirtį;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, reguliuojančiais teatrų ir koncertinių įstaigų veiklą, asmens teises ir laisves, jų apsaugos garantijas;

3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ ar lygiaverčio biuro programų paketo programomis;

4. mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarime Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, ir gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 (pažengusio vartotojo lygmens) kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

6. pasižymėti lyderyste ir kūrybingumu (aiškių tikslų sau ir pavaldiems asmenims iškėlimas ir jų įgyvendinimas, teatro ar koncertinės įstaigos valdymo nuolatinis tobulinimas, remiantis teatro ar koncertinės įstaigos misija, vizija ir tikslais, naujovių diegimo skatinimas, paslaugų kokybės gerinimas, kūrybinio mąstymo taikymo principai ir metodai);

7. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno sklaidos ir plėtros procesais;

8. išmanyti strateginio valdymo procesus (gebėjimas kurti, formuoti ir įgyvendinti koncertinės įstaigos strategines veiklos kryptis, inicijuoti ir valdyti strateginius pokyčius, sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti koncertinės įstaigos strategijos procesus, priimti tinkamus sprendimus, nustatyti veiklos prioritetus, užtikrinti koncertinės įstaigos tikslų įgyvendinimą, plėtoti vietines ir tarptautines partnerystes);

9. gebėti atlikti kūrybinės ir meninės veiklos taikomuosius tyrimus, mokėti prognozuoti kultūros ir meno rinkos raidos perspektyvas;

10. išmanyti veiklos procesų pagrindus (veiklos procesų analitika ir valdymas, gebėjimas teikti ir plėtoti kokybiškas paslaugas, efektyvaus ir produktyvaus valdymo išmanymas, koncertinės įstaigos veiklos planavimas iš anksto numatant galimas stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, geriausio veiklos rezultato su mažiausiomis sąnaudomis siekimas, suinteresuotų asmenų įtraukimas į koncertinės įstaigos veiklos gerinimo procesus);

11. mokėti profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją;

12. išmanyti kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles;

13. išmanyti profesionaliojo scenos meno (atitinkamos profesionaliojo scenos meno srities) tendencijas Lietuvoje ir užsienyje;

14. gebėti valdyti infrastruktūrą (racionaliai ir veiksmingai valdyti ir tobulinti koncertinės įstaigos infrastruktūrą);

15. išmanyti žmogiškųjų išteklių valdymą (gebėjimas užtikrinti veiksmingą komandinį darbą, motyvuoti darbuotojus, siekiant koncertinės įstaigos misijos ir tikslų įgyvendinimo, žmonių grupių procesų išmanymas, darbuotojų atrankos ir motyvacinės sistemos užtikrinimas, sąlygų darbuotojų kvalifikacijai kelti ir tobulinti sudarymas laiku, bendravimo ir bendradarbiavimo tiek koncertinės įstaigos viduje, tiek su visomis suinteresuotomis šalimis skatinimas);

16. išmanyti materialinių ir finansinių išteklių valdymą (gebėjimas veiksmingai valdyti materialinius ir finansinius išteklius, jų šaltinius, paskirstyti pagal prioritetus, inicijuoti papildomų išteklių pritraukimą; užtikrinti, kad visi ištekliai būtų valdomi skaidriai ir už juos atsiskaitoma);

17. išmanyti rinkodarą (paslaugų portfelio optimizavimas ir valdymas, rinkodaros strateginių, taktinių ir operatyvinių veiklų planavimo, rinkodaros procesų išmanymas, gebėjimas naudoti komunikacijos priemones).

Vadovas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais ir su Įstaigos administravimu ir kultūros politika susijusiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais, Įstaigos nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu.

* Su konkursą laimėjusiu asmeniu sudaroma terminuota darbo sutartis penkeriems metams.

* Priimamam vadovui gali būti nustatomas išbandymo terminas.

Funkcijos          Koncertinės įstaigos Kauno simfoninio orkestro vadovo pareigybė reikalinga Įstaigos veiklai organizuoti ir veikti Įstaigos vardu, Įstaigos priežiūrai, plėtrai ir Įstaigos nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų vykdymui užtikrinti.  Vadovo pareigybė priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų grupei.
Darbo užmokestis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 13,5
Dokumentai, kurie turi būti pateikti

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti konkurse;

2. dokumentus, patvirtinančius atitiktį vadovo kvalifikaciniams reikalavimams, ar jų patvirtintas kopijas;

3. gyvenimo aprašymą (pagal Europasą);

4. teatro 5 metų perspektyvinės veiklos programą, kurioje išdėstytas teatro  veiklos vertinimas ir pateikiama veiklos vizija, apimanti įstaigos kūrybinę veiklą, kūrinių sklaidą, kultūrines edukacines veiklas, planuojamas rinkodaros veiklas (bilietų rezervavimo ir pardavimo sistema, paslaugų vystymas, priemonės, skatinančios žiūrovų lankomumą, ir kita), infrastruktūros ir žmogiškųjų išteklių valdymą, finansinių išteklių valdymą ir kitą pretendento nuožiūra svarbią informaciją.

Dokumentų priėmimo vieta Dokumentus konkurso organizatoriui pretendentas pateikia asmeniškai: adresu Laisvės al. 94A, Kaunas, 334 kab., elektroniniu paštu: [email protected], laiško pavadinimas „Dėl  Kauno simfoninio orkestro vadovo” arba paštu. Siunčiant dokumentus paštu, jų pateikimo konkurso organizatoriui data laikoma pašto spaude nurodyta išsiuntimo data.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

* Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 334 kab. ir telefonu 20 74 92;

* Pretendentai pasirašę Konkurso į teatro ar koncertinės įstaigos vadovo pareigas pretendento konfidencialumo pasižadėjimą, turi teisę susipažinti su įstaigos darbuotojais ir su veiklą reglamentuojančiais teisės aktais 2021 m. gruodžio 16 d. 12-14 val.

Dokumentų priėmimo terminas Dokumentai priimami iki 2021 m. sausio 4 d. įskaitytinai.

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.