Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus Administravimo poskyrio  specialistas
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyrius
Reikalavimai Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti darbo patirties dokumentų tvarkymo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, teisės aktų rengimą, asmens duomenų apsaugą, informacijos teikimą;

4. mokėti dirbti kompiuterių programomis „Microsoft Word“, ,,Microsoft Excel“, ,,PowerPoint“, ,,Microsoft Outlook“, naudotis interneto naršyklėmis, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis, Kauno miesto savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) įdiegta dokumentų valdymo sistema (toliau – DVS);

5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Funkcijos Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios:

1. priimti saugoti skyriaus archyve nuolat ir ilgai saugomus skyriaus veiklos dokumentus, juos tinkamai įforminti, tvarkyti jų apskaitą;

2. tvarkyti išduodamų laikinai naudoti dokumentų apskaitą;

3. fizinių ir juridinių asmenų prašymu daryti skyriuje saugomų ir naudojantis IS „Infostatyba“ sudarytų dokumentų kopijas, nuorašus, rengti išrašus, tvirtinti jų tikrumą, saugomų dokumentų pagrindu rengti pažymas ir kitus dokumentus, reikalingus juridiniams faktams patvirtinti, ir tvarkyti jų apskaitą;

4. sudaryti skyriuje gautų ir parengtų dokumentų bylas, jas tvarkyti ir prireikus perduoti į archyvą;

5. nustatyta tvarka įforminti skyriaus siunčiamą korespondenciją ir ją išsiųsti nurodytu būdu, tvarkyti siunčiamos korespondencijos apskaitą;

6. rengti skyriuje sudarytų dokumentų bylų apyrašus, perdavimo aktus, dokumentų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, naikinimo aktus, pasibaigus kalendoriniams metams pagal dokumentacijos planą suvesti bylų sudarymo suvestinius duomenis;

7. dalyvauti atliekant skyriuje saugomų dokumentų inventorizaciją, rengti ir teikti poskyrio vedėjui ataskaitas apie saugomus dokumentus ir jų būklę;

8. informuoti poskyrio vedėją apie sugadintus ar dingusius dokumentus (bylas), surašyti dingusių ar sugadintų dokumentų (bylų) aktus;

9. teikti skyriaus darbuotojams dokumentus, reikalingus atsakymams ir teisės aktams parengti;

10. registruoti siunčiamus dokumentus DVS „Kontora“;

11. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims pagal savo kompetenciją, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir rengti atsakymus;

12. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbo užmokestis koeficientas 8
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas, siekiantis dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytu būdu privalo pateikti šiuos dokumentus (priėmimo atveju reikės pristatyti pateiktų dokumentų originalus):
  1. „Europass CV“ formos gyvenimo aprašymą;
  2. kitus dokumentus, įrodančius pretendento atitiktį darbuotojo pareiginiuose nuostatuose  nurodytiems reikalavimams.
Dokumentų priėmimo vieta Dokumentų pateikimo būdas tik el. paštu [email protected], laiško pavadinimas „Dėl Miesto planavimo ir architektūros skyriaus specialisto”

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 332 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2023-09-20

Pretendentų atrankos būdas-testas žodžiu (pokalbis).

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.