Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija (įstaigos teisinė forma – niudžetinė įstaiga, įstaigos buveinė – Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas, (kodas–188764867)
Pareigos Centrinio apskaitos skyriaus Atskaitomybės poskyrio specialistas
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinis apskaitos skyrius
Reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
  2. turėti nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį finansų valdymo ir apskaitos srityje;
  3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešojo sektoriaus subjekto buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, mokesčių administravimą, dokumentų valdymą, informacijos teikimą;
  4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: ,,MS Word“, ,,MS Excel“, ,,MS Outlook“, ,,Internet Explorer“, dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“, Finansų valdymo ir apskaitos sistema (FVAS);
  5. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti savarankiškas, pareigingas, darbštus.
Funkcijos

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios:

1. tikrinti Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos buhalterinės apskaitos tvarkymą, ataskaitų rengimą ir apskaitos registrų sudarymą;

2. tikrinti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos buhalterinės apskaitos tvarkymą, ataskaitų rengimą ir apskaitos registrų sudarymą;

3. analizuoti skyriaus tvarkomus Savivaldybės administracijos, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos buhalterinės apskaitos registrus, sisteminti duomenis ir rengti ataskaitas;

4. sudaryti Savivaldybės administracijos, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos tarpines ir metines finansines ataskaitas;

5. teikti Savivaldybės administracijos, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS) ir atlikti tarpusavio derinimo operacijas VSAKIS pagal finansų ministro įsakymu patvirtintą konsolidavimo kalendorių;

6. paruošti skelbti Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės iždo tarpinius ir metinius finansinius ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir kontroliuoti, kaip ataskaitų rinkiniai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje;

7. bendradarbiauti ir keistis informacija tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų, biudžeto vykdymo ataskaitų rengimo ir kitais skyriaus veiklos klausimais su Savivaldybės įstaigomis, Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, rengti raštus, nagrinėti pareiškėjų prašymus, skundus ir atsakyti į juos, teikti skyriaus valstybės tarnautojams dokumentus, reikalingus atsakymams ir teisės aktams parengti, teikti informaciją pagal savo kompetenciją;

8. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbo užmokestis koeficientas 6,96 (atskaičius mokesčius apie 740 Eur)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas privalo pateikti:
  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
  4. užpildytą pretendento anketą.
  Dokumentų priėmimo vieta

per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 332 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas

 Iki 2020-02-03

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo,  pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima asmuo,  priėmęs sprendimą skelbti konkursą), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo).

Pretendentų atrankos būdas-testas žodžiu (pokalbis).

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.