Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija (įstaigos teisinė forma – niudžetinė įstaiga, įstaigos buveinė – Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas, (kodas–188764867)
Pareigos Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyrius
Reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti technologijos mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį statinių projektavimo, statybos, rekonstravimo ar remonto ir priežiūros organizavimo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, statybą, statinių projektavimą, rekonstravimą, remontą ir priežiūrą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

5. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Funkcijos

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios:

1. kaupti duomenis, reikalingus inžinerinių statinių priežiūros lėšų poreikiui nustatyti, atlikti skaičiavimus ir teikti lėšų poreikio aprašymus;

2. teikti informaciją, reikalingą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir programų bei kitų šaltinių lėšomis finansuojamų investicijų projektų, susijusių su skyriaus veiklos sritimis, paraiškoms rengti, dalyvauti planuojant investicijų projektams įgyvendinti reikalingas Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto ir kitų šaltinių lėšas, dalyvauti įgyvendinant finansavimą gavusius investicijų projektus;

4. dalyvauti vykdant inžinerinių statinių būklės stebėseną;

5.  įvertinti priemonių, reikalingų netinkamai inžinerinių statinių būklei pagerinti, apimtį ir sudaryti numatomų atlikti darbų kiekių žiniaraščius ir kitus reikalingus dokumentus;

6. dalyvauti organizuojant ir kontroliuojant inžinerinių statinių statybos, rekonstravimo, remonto ir priežiūros darbus, teikti rangovams, su kuriais sudarytos sutartys, užsakymus atlikti darbus, dalyvauti kontroliuojant darbų atlikimą ir sutarčių vykdymą, derinti ir pasirašyti rangovų pateiktus tinkamus priėmimo ir perdavimo aktus;

7. dalyvauti kontroliuojant garantijų, suteiktų sutartimis atliktiems inžinerinių statinių statybos, rekonstravimo, remonto ir priežiūros darbams, vykdymą;

8. dalyvauti rengiant pagal savo kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo įsakymų projektus, rengti planus ir ataskaitas;

9. dalyvauti inicijuojant viešuosius pirkimus pagal savo kompetenciją, dalyvauti rengiant technines specifikacijas bei reikalavimus tiekėjams, sutarčių projektus ir kitus dokumentus, reikalingus projektams įgyvendinti;

10. dalyvauti komisijų ir darbo grupių veikloje, pagal savo kompetenciją teikti informaciją;

11. bendradarbiauti ir keistis informacija su Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, teikti informaciją inžinerinių statinių statybos, rekonstravimo, remonto ir priežiūros klausimais fiziniams ir juridiniams asmenims, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, teikti skyriaus valstybės tarnautojams dokumentus, reikalingus atsakymams ir teisės aktams parengti, teikti informaciją pagal savo kompetenciją;

12. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbo užmokestis koeficientas 7,04 (atskaičius mokesčius apie 740 Eur)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas privalo pateikti:
 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 4. užpildytą pretendento anketą.
  Dokumentų priėmimo vieta

per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 332 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas

 Iki 2020-06-08

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo,  pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima asmuo,  priėmęs sprendimą skelbti konkursą), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo).

Pretendentų atrankos būdas-testas žodžiu (pokalbis).

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.